Hyödynnä talviale rakennusluvassa

Mikäli lupahakemus on jätetty rakennusvalvontaan 1.11.-31.1. välisenä aikana, alennetaan rakennusluvan, toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen maksuja 20 %. Alennus edellyttää, että hakemus on jätetty tänä aikana niin täydellisenä, että asia voitaisiin sen perusteella käsitellä. Alennusta ei tarvitse erikseen pyytää.

Rakennusvalvonnan taksat

Jätä rakennuslupasi sähköisesti www.lupapiste.fi/