Yksityistiet

 

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityistietä täytyy pitää käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa hoito- tai perusparannustöillä kaikkina vuoden aikoina. Yksityistieasioista säädetään 1.1.2019 voimaan tulleessa yksityistielaissa.

Yksityistielaki (560/2018)

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä. Uusi laki velvoittaa mm. ilmoittamaan tiekunnan yhteystiedot maanmittauslaitokselle.

Ilmoita tiekuntasi yhteyshenkilön tiedot maanmittauslaitokselle täällä:

Voit tarkistaa yhteyshenkilön MML:n asiakaspalvelusta 029 530 1110 tai asikaspalvelu (at) maanmittauslaitos.fi .

Yhteystiedot voidaan tarkistaa ja muuttaa myös kunnassa: merja.tuomainen@puumala.fi , p. 040 723 0776.

 

Yksityisteiden kunnossapito ja yksityistieavustukset

Puumalan kunta myöntää kunnossapitoavustuksia yksityisteiden kunnossapitoon.

Vakituisen asumisen kunnossapitoavustuksista on tehty päätökset 17.9.2019. 

Päätökset on postitettu hakijoille. Maksupäivä on 15.10.2019. 

HUOM! Varmista, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Kunta myöntää myös harkinnanvaraisia avustuksia perusparannushankkeille. Harkinnanvaraista avustusta voi hakea jatkuvasti. Kunnan avustuksista päätetään vuosittain toteutuneiden hankkeiden perusteella. Tiekunnat voivat saada peruskorjauksiin myös valtion avustusta. Myös sellainen tie, jolla ei ole vakituista asutusta, voi nykyisin saada valtion avustusta. Lisää tietoa ELY-keskuksen sivuilta

 

Yksityistietoimitukset

Yksityistien asioiden hoitamiseen voi olla tarpeen perustaa järjestäytynyt tiekunta. Tiekunta perustetaan maanmittauslaitoksen yksityistietietoimituksessa. Jos tieoikeudet ovat ennestään kunnossa, 1.1.2019 voimaan tulleen nojalla osakkaat voivat perustaa tiekunnan ilman viranomaisen tietoimitusta.

 

Liikennemerkit ja puomit yksityisteillä

Yksityisteillä on voimassa myös tieliikennelaki. Pysyvän liikenteenohjauslaitteen, kuten mm. nopeusrajoituksen tai puomin asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus.

 

Osoitejärjestelmä

Kaikille rakennetuille kiinteistöille on lähiosoite, tien nimi ja numero sekä tarvittaessa lisäksi kirjain. Osoitenumeron maastoon merkitseminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Yhteisen tiennimiviitan asettaminen on tiekunnan tai tieosakkaiden vastuulla.

Linkki hätäkeskuslaitoksen ohjeisiin

Lataa 112 Suomi -mobiilisovellus täältä

Puumalan opaskarttaan pääset tästä

 

Suomen Tieyhdistys ry

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan etu-, yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan
päämääränä on tie- ja liikenneolojen kehittäminen sekä liikenteen taloudellisuuden, tehokkuuden, turvallisuuden ja liikennekulttuurin edistäminen. Tieyhdistys mm. kouluttaa tieisännöitsijöitä. Jäsenpalvelut ovat laajat, joten tiekunnan kannattaa liittyä tieyhdistyksen jäseneksi.
Tieyhdistyksellä on yksityistieasioiden neuvontapuhelin. Tieyhdistys järjestää alueelliset yksityistiepäivät –kiertueen joka toinen vuosi. Tieyhdistys julkaisee myös lehtiä, kirjoja ja ohjeita.

Yksityistien kunnossapito -koulutusaineisto (pdf)

Ajankohtaista tieasiaa

Lisätietoja: maankäyttöteknikko Merja Tuomainen gsm 040 723 0776, merja.tuomainen(at)puumala.fi