Ympäristönsuojelu

 

Metsänreunaan hylättyjen ruosteisten autonromujen ympärillä kasvaa horsmia

Puumalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja sen alaisuudessa ympäristösihteeri. Viranomaisen tehtäviin kuuluvat lakisääteiset lupa- ja valvonta-asiat sekä neuvonta ja tiedotus. Viranomaistehtäviin kuuluvat mm:

  • Ympäristöluvat
  • Maa-ainesluvat
  • Maisematyöluvat
  • Meluilmoitukset
  • Vesilain valvontatehtävät
  • Jätelain valvontatehtävät

Yhteystiedot

  • Ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, 050 406 0235, timo.hamalainen(at)puumala.fi

 

Haja-asutusalueen vesi- ja jätevesiasiat

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui jälleen kerran ja uusittu lainsäädäntö astui voimaan huhtikuussa 2017. Merkittävin muutos koski saneerausaikataulun muodostumista. Saneerausaikataulu on nyt riippuvainen kiinteistön sijainnista: jos rakennus sijaitsee pohjavesialueella tai alle 100 metriä rannasta, tulee jätevesien käsittelyjärjestelmä saneerata paikalliset vaatimukset täyttävälle tasolle 31.10.2019 mennessä.

Rantojen ruoppaus

Rannan tai vesiväylän ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus 30 pv. ennen työn aloittamisesta Etelä-Savon ELY-keskukseen. Ilmoitukseen on liitettävä vesialueen omistajan eli osakaskunnan suostumus. Hankkeesta on myös hyvä ilmoittaa lähinaapureille. Ruoppaukset on syytä ajoittaa 30.9. – 30.4. väliselle ajalle, jotta haitat naapurustolle ja kala- ja vesilintukannoille olisivat mahdollisimman vähäiset. Lisätietoa löydät seuraavasta linkistä:

www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus