Koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset ja ohjeet, päivitetty 8.4.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi (6) henkilöä.

Kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kuusi (6) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta. Päivitetyissä ohjeissa on kuvattu 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset lakisääteiset velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten järjestämisestä vastaavaa.

Määräys on voimassa 22.4.2021 saakka.

 

ESSOTE:lta on saatu seuraavat ohjeet ja suositukset, joita noudatamme ja jotka ovat voimassa toistaiseksi, ellei niistä ole mainittu erikseen voimassaolon päivämäärää:

JULKISTEN JA YKSITYISTEN TILOJEN KÄYTTÖ

 • Julkisissa sisätiloissa suositellaan henkilömäärä rajoitettavaksi ja varmistettavaksi siten, että henkilöiden välisiä kontakteja ei voi tiloissa tapahtua.
 • Yksityisissä tiloissa (erityisesti sisäliikuntatilat) tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää kaikki lähikontaktit toisiinsa.

ALUEEN VÄESTÖ

 • Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
 • Väestöä suositellaan välttämään kaikkia oman talouden ulkopuolisia kontakteja.
 • Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

HARRASTUSTOIMINTA

 • Kaikki aikuisten harrastustoiminta suositellaan laitettavan tauotettavaksi. Asiaa tarkastellaan uudestaan 20.4.2021.
 • Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta on sallittu 12.4. alkaen noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta.

OPPILAITOKSET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

 • Toisen asteen opetuksessa voidaan palata lähiopetukseen 12.4. kasvomaskeja käyttäen ja turvallisuusohjeita noudattaen.
 • Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa voidaan palata lähiopetukseen 12.4. kasvomaskeja ja turvallisuusohjeita käyttäen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JULKISET JA YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT

 • Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin suositellaan tehtäväksi siten, että vain välttämättömät vierailut toteutuvat. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden (maski, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia.

TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT

 • Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.
 • Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).

 

Lisäksi Puumalan koronaohjeet:

 • Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta on sallittu 12.4. alkaen noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta, joka löytyy täältä. Ohjeiden mukaan mm. sisätiloissa noudatetaan 10 henkilön rajausta. Vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita.
 • Kaikki aikuisten harrastustoiminta on tauolla toistaiseksi. Vaikka julkiset sisätilat eivät ole suljettuina, niitä ei saa antaa/vuokrata harrasteryhmille.
 • Kansalaisopiston opetuksessa palataan lähiopetukseen 12.4.2021 alkaen kasvomaskeja ja turvallisuusohjeita käyttäen lukuun ottamatta liikunnan ryhmiä, kuorolaulua ja karaoke-ryhmiä, joita ei voi toteuttaa sisällä eikä ulkona. Ryhmissä saa olla opettaja mukaan lukien enintään 6 henkilöä. Jos yli 6 henkilön opetusryhmä voidaan jakaa pienryhmiin eri tiloihin, se on sallittua. Ryhmät saavat kokoontua myös yhtenäiskoulun tiloissa klo 17 jälkeen.
 • Kunnantaloa ei vuokrata ulkopuolisille kokouksille/tapahtumille toistaiseksi.
 • Lauantaitorit ja markkinat perutaan toistaiseksi.
 • Elokuvia ei esitetä koululla toistaiseksi.
 • Urheiluhalli ja kuntosalin ryhmätoiminta on suljettuna toistaiseksi.
 • Kuntosali on avoinna yksittäisille käyttäjille liikuntapalvelujen erillisen tiedotuksen mukaisesti. Kuntosalilla saa olla yhtä aikaa enintään 6 käyttäjää ja kaikkia liikuntapalvelujen antamia toimintaohjeita on noudatettava. Urheiluhallin pukuhuoneet ovat koulupäivinä klo 7-15 vain koululaisten käytössä. Mikäli ohjeita ei noudateta, kuntosali suljetaan kokonaan.

 

Nuorisopalvelujen osalta katso tiedot osoitteesta https://po1nt.fi/fi/kunnat/puumala/

Puumalan kirjaston toiminnasta tiedot löytyvät täältä https://puumala.fi/vapaa-aika/kirjasto/

Puumalan kunnantalo on avoinna normaalisti, mutta suosituksena on asiointi vain välttämättömissä tarkoituksissa ja tällöinkin toivotaan asioimisajasta sopimista etukäteen. Ensisijaisesti suosittelemme asioimaan sähköpostilla tai puhelimitse. Kunnan vaihde palvelee numerossa 015 888 9500 ja sähköpostilla kunta@puumala.fi

Kasvomaskeja jaetaan vähävaraisille Puumalassa maanantaisin. Lue lisää ESSOTE:n sivuilta.

ESSOTE:n tilannekuva koronavirukseen löytyy täältä. Sivuilta löytyy mm. tietoa siitä mitä tehdä jos epäilee koronatartuntaa.

ESSOTE-alueen altistumispaikoista löydät tiedot täältä.

Koronarokotusten ajantasaisesta tilanteesta löytyy tietoa ESSOTE:n sivuilta

Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Anne Julin, puh. 050 342 5037.