Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

Kunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisilla.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

Luokanopettajan_viransijaisen_valinta_, nähtävillä 12.8.-2.9.2019

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

Kokousmuistio 24.5.2019

26.4.2019

15.3.2019

15.2.2019

11.1.2019

 

Kuulutukset: