Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

Kunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisilla.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

Ajanvarausjärjestelmän hankinta  Nähtävillä 9.12.2019 saakka

Palvelimen hankinta Nähtävillä 9.12.2019 saakka

Päätös koulutustuen myöntämisestä Loistetta elämään, Nähtävillä 17.12.2019 saakka

Koulutustuen myöntäminen Juhanila Oy, Nähtävillä 24.12.2019 saakka 

Liikennemerkin sijoittaminen kunnantalon piha-alueelle, Nähtävillä 23.12.2019 saakka

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

8.11.2019

20.9.2019

23.8.2019

Kokousmuistio 24.5.2019

26.4.2019

15.3.2019

15.2.2019

11.1.2019

 

Kuulutukset: