Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

Kunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Seuraavat kokousajankohdat:

valtuustokunnanhallitushyvinvointilautakuntatekninen lautakunta
27.4.2020
22.6.2020
28.9.2020
16.11.2020
14.12.2020
30.3.2020
20.4.2020
18.5.2020
15.6.2020
17.8.2020
21.9.2020
12.10.2020
9.11.2020
7.12.2020
28.5.2020

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisilla.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

 

Sähköautojen latausaseman rakentaminen Nähtävillä 1.4.2020 saakka

Pistohiekan uimakopit Nähtävillä 2.4.2020 saakka

Poikkeamishakemus 623-445-13-86 Nähtävillä 6.4.2020 saakka

Opiskelijoiden kotikuntastipendien myöntäminen vuonna 2020, Nähtävillä 14.4.2020 saakka

 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

7.2.2020

17.01.2020

8.11.2019

20.9.2019

23.8.2019

 

 

Kuulutukset:

  • Pöytäkirjojen nähtävänäolo 
  • Metsähallitus on 16.3.2020 antanut luonnonsuojelulain 15 §:n mukaisen hallintopäätöksen minkin, supikoiran ja kanadanmajavan vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueilla. Yleistiedoksiantona annettava päätös liitteineen on nähtävissä Metsähallituksen verkkosivuilla www.metsa.fi/kuulutukset 22.4.2020 saakka.

Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutosehdotus Kyllölänsaaressa kiinteistöllä 623-418-1-129 . Nähtävillä 30.3.2020 saakka.

Yksityistieavustusten haku 30.4. mennessä.

 

Rakennuslupapäätökset:

5.2.2020

25.2.2020

3.3.2020

12.3.2020

20.3.2020

 

 

Poikkeamislupapäätökset:
20.1.2020
18.2.2020
20.3.2020

25.3.2020

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026 Kuulutus_Seurantaohjelma_Fi