Talous ja asiakirjat

Strategia 2018 – 2025

Kuntastrategia- hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma 2019-2025

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2022

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023

Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020

Kunnallisveron ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2020

Tilintarkastuskertomus 2019

Tilintarkastuskertomus 2018

Arviointikertomus 2020

Arviointikertomus 2019

Arviointikertomus 2018

Konserniohje

Puumalan kunnan julkiset ostolaskutiedot

Puumalan kunnan hallintosääntö 16.8.2021 lukien

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma 2018 – 2021

Elinvoimapoliittinen ohjelma

Matkailun Master Plan

Rakennusjärjestys 2021

Ympäristönsuojelumääräykset

Vapaa-ajan asumisen strategia

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017 – 2020

Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2020 

Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 – 2021

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 väliarviointi

Yhtenäiskoulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018 – 2021

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021, väliarviointi

Jätehuoltomääräykset 1.7.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2017 alkaen

Maankaatopaikan taksa

Liikuntapaikkaselvitys 2016

Palkkiosääntö 1.1.2020 alkaen

Hankintaohje 1.9.2017 alkaen

Kunnan kriisiviestintäohje

Sidonnaisuusrekisteri