Talous ja asiakirjat

Strategia 2018 – 2025

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Arviointikertomus 2018

Konserniohje

Puumalan kunnan julkiset ostolaskutiedot

Hallintosääntö 1.6.2019 alkaen

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma 2018 – 2021

Elinvoimapoliittinen ohjelma

Matkailun Master Plan

Nuorisostrategia

Ympäristönsuojelumääräykset

Vapaa-ajan asumisen strategia

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017 – 2020

Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 – 2021

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018 – 2021

Jätehuoltomääräykset 1.7.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2017 alkaen

Maankaatopaikan taksa

Liikuntapaikkaselvitys 2016

Palkkiosääntö

Palkkiosääntö 1.1.2020 alkaen

Hankintaohje 1.9.2017 alkaen

Kunnan kriisiviestintäohje

Sidonnaisuusrekisteri