Pitääkö olla huolissaan?

4 kesäkuun, 2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on 4.6.2020 hyväksynyt malminetsinnän varausilmoituksen Partalansaarelle, Puumalan ja Sulkavan kuntien alueella. Alueelta on mahdollisesti määrä etsiä grafiittia. Aiemmin on julkisuudessa ollut runsaasti keskustelua saman yhtiön vastaavasta varauksesta Luonterilla, Juvan ja Mikkelin alueella.

On syytä korostaa, että malminetsinnän varausilmoituksia tehdään Suomessa vuosittain kymmenittäin: pelkästään toukokuussa TUKES antoi seitsemän vastaavaa päätöstä, ja varauksia on Suomessa voimassa sadoittain. Malminetsintää voi myös jossain määrin tehdä ilman erillistä lupaa. TUKES on siis vasta varannut alueen mahdollisen malminetsintäluvan hakemista varten. Toistaiseksi alueella asuvien ja lomailevien ei siis tarvitse menettää asian vuoksi yöuniaan.

Puhdas Saimaa on Puumalan suurin valttikortti, ja se on Puumalan kunnan strategian kärkeä kuten myös laadukas asuminen ja loma-asuminen. Kaivostoiminta, silloin kun se aiheuttaa ympäristöriskejä ja -vaikutuksia, mahtuu tähän kokonaisuuteen äärimmäisen huonosti.

Tämän tiedostaen tulemme Puumalan kunnassa seuraamaan mainittujen lupaprosessien kehitystä erittäin tarkkaan.

Harri Kautonen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matias Hilden
kunnanjohtaja