Puumala mukana Suvorov-hankkeessa

10 helmikuun, 2020


Generalissimus Suvorovista matkailun vetonaula!

 

Aleksander Suvorov -teemainen matkailun kehittämishanke on hyväksytty rahoitettavaksi Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020 – 31.7.2022 ja kokonaisbudjetti 1 359 455e. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on pääpartneri ja edustaa samalla Etelä-Karjalan kuntia.

Muut partnerit Suomen puolella: Puumalan kunta, joka edustaa Etelä-Savon aluetta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto. Venäläisiä partnereita ovat Leningradin alueen matkailutietokeskus, Leningradin alueen museovirasto, ITMO-yliopisto ja Viipurin yritystukikeskus.

Suomen vanhimmat kanavat löytyvät eteläiseltä Saimaalta, ne rakennutti generalissimus Aleksandr Suvorov 1790-luvulla. Näiden Suvorovin kanavien (KutveleKäyhkääKukonharju ja Telataipale) historiaa eikä myöskään Venäjällä arvostettua voittamatonta sotasankaria Aleksandr Suvorovia tunneta kovin hyvin Suomessa. 

Kukonharjun kanava. Kuva Marina Lappalainen.

Suvorovin kanavat ja linnoitukset Venäjän rajan ylittävällä reitillä

Suvorovin reitti koostuu kanavista sekä linnoituksista, jotka varustettiin suojaamaan Venäjän länsirajaa Ruotsia vastaan. Hankkeessa on tavoitteena Suvorovin reitin matkailullinen hyödyntäminen, kohteiden tarjoamien virkistysmahdollisuuksien kehittäminen sekä tuominen alueen ihmisten tietoisuuteen. Venäläinen partneri ITMO-yliopisto toteuttaa Aleksandr Suvorovin elämää ja kohteita esittelevän nettisivuston, joka julkaistaan kolmella kielellä (su-en-ve).

Saimaan matkailun kehittämisessä ollaan siirtymässä palvelutarjonnan monipuolistamiseen ja erilaisten paketoitujen kokonaisuuksien kehittämiseen. Yhtenä toiminta-alustana toimii Saimaa Geopark, jonka alueella Suvorovin kanavat ja linnoitukset sijaitsevat. Ne on myös nimetty  geopark-kohteiksi. Reittiä kehitetään matkailullisena kokonaisuutena yhdessä venäläisten kanssa, joilla on tuoda hankkeeseen sekä Suvoroviin liittyvää osaamista että uusia kohteita. Suunnitteilla olevan hankkeen jälkeen Suvorovin innoittamana voi seikkailla molemmin puolin rajaa. Pidemmän ajan tavoitteena on Suvorov-reitin rakentaminen yhdeksi Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi.

Hankkeen avulla käynnistetään uutta rajat ylittävää tapahtumamatkailua ja luodaan yhtenäinen kulttuuri-historiallinen reitti ”Suvorov routes”, joka ulottuu Venäjältä Suomen kautta Keski-Eurooppaan. Hankkeen avulla edistetään teemallista kulttuuri- ja luontomatkailua Kaakkois- Suomen ja Leningradin oblastin alueella hyödyntäen Suvorov-reitin tuomaa potentiaalia.

Hankkeessa laaditaan myös suunnitelmat Käyhkään kanavan ylittävälle sillalle Puumalantiellä sekä veneväyläyhteys Saimaalta Vuokselle Tainionkosken ohi. Virtuaalitekniikkaa hyödyntämällä saadaan uudenlaisia matkailuelämyksiä matkailijoille.

Toteutus tapahtuu CBC-ohjelman mukaisesti suomalaisten ja venäläisten partnereiden yhteistyönä. Lisäksi laaditaan Suvorov-vesireittien jatkototeutusta varten selvityksiä ja suunnitelmia, jotka mahdollistavat myöhemmin entistä monipuolisemman tuotteistuksen. Suunnitteilla olevan hankkeen jälkeen Suvorovin innoittamana voi seikkailla molemmin puolin rajaa. Pidemmän ajan tavoitteena on Suvorov-reitin rakentaminen yhdeksi Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi.

Tapahtumat ja tuotteiden testaukset tuovat matkailutuloa alueen kuntiin jo hankkeen aikana. Tuotettavat reitit ja matkailutuotteet sekä rajan ylittävä yhteistyöverkostot jäävät paikallisten toimijoiden hyödynnettäväksi hankkeen jälkeen.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Hanna Ollikainen 040 823 5105 hanna.ollikainen@ekarjala.fi

Projektipäällikkö Soile Lehtinen 040 732 5778 soile.lehtinen@ekvas.fi