Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut muuttavat asiakkaiden palveluja

Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilut (kuntakokeilut), joissa kunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Kuntakokeiluissa ajalla 1.3.2021 – 30.6.2023 haetaan vaikuttavuutta työllisyyteen sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

TE-palvelut ovat kaikkien asiakkaiden käytössä joko kuntakokeiluissa tai TE-palveluissa

Kuntakokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta. – Kaikki muut työnhakija-asiakkaat jatkavat asiakkuuttaan TE-toimistossa ja TE-toimisto tarjoaa edelleen työnantaja- ja yrityspalvelut koko Etelä-Savon alueella. Palvelujen tehokkaan tarjoamisen lisäksi Etelä-Savon TE-toimisto kehittää omaa toimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi, korostaa johtaja Hanna Makkula Etelä-Savon TE-toimistosta.

Kokeilun toiminta käytännössä

Etelä- Savossa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa ovat mukana Mikkelin seudun kokeilun 7 kuntaa Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala, sekä Savonlinnan kaupungin kokeilu. Valtakunnallisesti kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Etelä-Savon TE-toimistosta siirtyy 16,5 henkilötyövuotta Mikkelin seudun kokeiluun ja 8 henkilöä Savonlinnan kokeiluun. Kunnat panostavat myös omalta osaltaan mm. siirtämällä omaa henkilöstöään kokeiluihin, joista kunnilla on siis operatiivinen ja työnjohdollinen vastuu.

Asiakkaiden palveluihin eli koulutukseen, palkkatukiin, starttirahoihin ym. varat tulevat valtiolta työllisyyspoliittisista määrärahoista. Kuntakokeilut noudattavat toiminnassaan samaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta kuin TE-toimistot ovat tähänkin asti tehneet.  – Etelä-Savon ELY-keskuksella säilyy kokonaisvaltainen vastuu alueen työllisyys- ja työttömyyspolitiikan kokonaisvaikuttavuudesta, vaikka kunnat toimivatkin täysin itsenäisesti kokeiluissa, toteaa johtaja Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Lisäksi ELY-keskus vastaa kaikista ulkopuolisten palvelujen hankinnasta esimerkiksi erilaisiin koulutuksiin ja valmennuksiin sekä TE-toimiston että molempien kuntakokeilujen tarpeisiin.

TE-palvelut tarjotaan kaikille

Työllisyyden kuntakokeilut kattavat siis merkittävän osan maakuntaa. Niiden ulkopuolelle jäävät Pieksämäen kaupunki sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Näistä kunnista tuleville TE-palvelujen asiakkaille Etelä-Savon TE-toimisto tarjoaa ELY-keskuksen tukemana palvelujensa täyden kirjon. – On hyvä huomata, että palvelujen pitäisi olla mahdollisimman tasavertaisia ja yhdenmukaisia kaikille asiakkaille riippumatta siitä, asuvatko he kokeilun alueella vai sen ulkopuolella, toteaa Hanna Makkula. – Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus aikovat pitää tästä omalta osaltaan huolen mahdollisimman hyvin koko kokeilukauden ajan, painottaa Juha Pulliainen.

Lisätietoja verkkosivuilla:

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, puh. 0295 024 162, Etelä-Savon ELY-keskus,
Johtaja Hanna Makkula, puh. 0295 044 004 Etelä-Savon TE-toimisto

Uraohjauksesta tukea oman ammatin valintaan

Työ- ja elinkeinotoimiston psykologien antama ammatinvalinta- ja uraohjaus on kaikille nuorille ja työikäisille kansalaisille tarkoitettua maksutonta palvelua, toteaa psykologi Petri Auvinen Etelä-Savon TE-toimistosta ja Savonlinnan kuntakokeilusta. Kuntakokeilun asiakaskunnalle uraohjauspalvelua tuottavat kuntakokeilut. Palvelulla autetaan henkilöasiakasta ratkaisemaan ammatinvalintaan ja ammatilliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä sekä tuetaan työelämään sijoittumista ja elinikäistä oppimista. Vaikka moni mieltää TE-toimistojen palvelut ainoastaan työttömille tarkoitetuksi, asiakkaina on runsaasti myös työssä olevia ja opiskelijoita. Uraohjaus hoidetaan näin korona-aikaan terveysturvallisesti etänä puhelin ja Teamsyhteyksillä, korostaa Auvinen.

Uraohjausta on tarjolla ympäri vuoden

Perinteisesti uraohjauksessa on kiireisintä kevättalvella. Kuten tulevana korkeakoulujen yhteishakuaikana on 17.3.–31.3. Palvelua on kuitenkin tarjolla ympäri vuoden. Myös koulutuksiin hakeutuminen on käynyt entistä joustavammaksi, niin että moniin koulutuksiin voi hakeutua jopa ympäri vuoden. – On hyvä herätä miettimään ura-asioita hyvissä ajoin, ettei joudu tekemään ratkaisujaan hätiköidysti, painottaa Auvinen. Kun alkaa pohtia ammatillista tulevaisuudensuunnitelmaansa ajoissa, ehtii ohjaajan tavata tarvittaessa useammankin kerran. On esimerkiksi aikaa kokeilla kiinnostavaa alaa työkokeilussa tai hankkia rauhassa itselleen lisätietoja harkitsemastaan alasta.

Uraohjaus voimaannuttaa

Uraohjausta antavien psykologien työotetta voi yleisesti luonnehtia voimaannuttavaksi. Ohjauksessa pyritään etsimään asiakkaan vahvuuksia ja mielekkääksi kokemia ratkaisuja, vahvistamaan kykyä tehdä ratkaisuja ja raivaamaan omien voimavarojen käytön tiellä olevia esteitä kertoo Auvinen. Onnistuminen uravalinnoissa lisää ihmisen edellytyksiä elää antoisaa ja tasapainoista elämää ja tukee psyykkistä hyvinvointia. Samalla yhteiskunta hyötyy siitä, että eri tehtäviin löytyy siihen sopiva, osaava henkilö.

Uraohjaus auttaa, kun työ loppuu

Jokainen joutuu miettimään suhdettaan työhön ja ammatteihin useissa elämänsä vaiheissa. Kun työelämässä tapahtuu nykyään paljon muutoksia, joutuu moni ammattinsa jo kertaalleen valinnut siitä jopa luopumaan. Työn loppuminen on kriisitilanne, josta selviämisessä ammattilaisen antama ohjaus on toisinaan paikallaan. Erityisesti silloin, kun uuden työn löytäminen vanhassa ammatissa ja olemassa olevan osaamisen pohjalta näyttää epätodennäköiseltä, on usein paikallaan kääntyä psykologin puoleen. Ohjaus saattaa tällaisessa tilanteessa helpottaa ja nopeuttaa uudelleen suuntautumista ja työhön uudelleen kiinni pääsemistä.

Uraohjaus auttaa, kun haluat nostaa kytkintä

TE-palvelujen psykologien asiakaskuntaan kuuluu myös työssä olevia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta kokevat tarvitsevansa muutosta työtilanteeseensa. Usein he kaipaavat muutoksen suunnan selkeyttämiseen ja toimintasuunnitelman tekemiseen ulkopuolista tukea. Kysymys voi olla työn ominaisuuksista: se voi olla liian kuormittavaa tai vaativaa, liian vähän haasteita sisältävää tai muuten epätyydyttäväksi käynyttä. Toisinaan kysymys on enemmänkin työpaikan ilmapiiristä ja toimivuudesta. Toisinaan taas muut henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät voivat huonontaa työssä viihtyvyyttä, vaikka itse työssä ei olisi vikaa. Ohjauskeskustelussa selvitellään näiden osatekijöiden merkitystä, asiakkaan elämäntilannetta ja etsitään mahdollisuuksia konkreettisiin muutoksiin.

Varaa aika palveluun Oma asiointi – palvelussa

Etelä-Savossa psykologin ohjausta saa kaikissa toimipaikoissamme, kertoo Auvinen. Ajanvarauksen voi tehdä jättämällä ajanvarauspyyntö te-palvelut.fi -sivuston oma asiointi -palvelussa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi. Ohjaus voidaan hoitaa puhelin- ja teamsyhteydellä koronapandemian aikana.

TE-Asiakaspalvelukeskus antaa uraohjausta puhelimitse ilman ajanvarausta numerossa 0295 020 720 maanantaisin ja torstaisin klo 12–16. Ohjaus on mahdollista myös videoyhteydellä suoraan asiakkaan omalle tietokoneelle. Ajanvarauksella tapahtuvaan TE-Asiakaspalvelukeskuksen uraohjaukseen voi varata ajan sähköisen ajanvarausjärjestelmässä osoitteesta https://uraohjaus.te-palvelut.fi

Lisätietoja verkkosivuilla:

Lisätietoja:

Petri Auvinen, psykologi puh 02950 44032 Etelä-Savon TE-palvelut, Savonlinnan kuntakokeilu