Kotihoidontuen kuntalisä

 

Puumalan kunta on ottanut käyttöön kotihoidontuen kuntalisän kokeiluluonteisesti ajalle 1.8.2018 – 31.7.2020 seuraavin periaattein:

  • Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka saavat Kelan kotihoidontuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta.
  • Kuntalisän suuruus on 150 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, 100 €/kk/lapsi muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista ja 50 €/kk/lapsi perheen 3 – 5 -vuotiaista lapsista.
  • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona mutta perheen yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.
  • Perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana.
  • Kuntalisää maksetaan vuodeksi kerrallaan hakemuksesta.
  • Hakemus on jätettävä kuukauden 15. päivään mennessä ja se maksetaan hakemuksen jättöpäivästä seuraavan kuukauden alusta lukien.
  • Hakemukseen on liitettävä todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta, kopio kotihoidon tuen päätöksestä (Kela), voimassa oleva verokortti etuutta varten, työnantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta tai todistus oppilaitoksesta (poissaoleva opiskelija).
  • Lisää ei makseta takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta.
  • Lisän maksu päättyy sen kuukauden loppuun mennessä, kun maksun perusteet poistuvat.
  • Kuntalisää ei myönnetä henkilölle, joka on kotona jonkin muun syyn vuoksi esim. työtön työnhakija, eläkkeellä, äitiys- ja vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, kotona toimiva yrittäjä, perhepäivähoitaja.

 

Kuntalisää haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä tai jonka saa päiväkodilta ja kunnan asiointipisteestä.

Täytetty hakemus toimitetaan osoitteella Puumalan kunta/palvelujohtaja, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)puumala.fi.

 

Muistathan hakea kuntalisää ajoissa!

Kuntalisähakemus