Kotihoidontuen kuntalisä

Puumalan kunnanvaltuusto on päättänyt kotihoidontuen kuntalisän maksamisperusteet 1.1.2020 lukien:

  • Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka saavat Kelan kotihoidontuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta.
  • Kuntalisän suuruus on 150 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, 100 €/kk/lapsi muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista ja 50 €/kk/lapsi perheen 3 – 5 -vuotiaista lapsista. Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona mutta perheen yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.
  • Perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana.
  • Kuntalisää maksetaan vuodeksi kerrallaan hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta, kopio kotihoidon tuen päätöksestä (Kela), voimassa oleva verokortti etuutta varten, työnantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta tai todistus oppilaitoksesta (poissaoleva opiskelija).

 

Kuntalisää haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä tai jonka saa päiväkodilta ja kunnan asiointipisteestä.

Täytetty hakemus toimitetaan osoitteella Puumalan kunta/palvelujohtaja, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)puumala.fi.

 

Kotihoidontuen kuntalisähakemus