Varhaiskasvatusoikeus

 

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä. Lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 t/vko ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Varhaiskasvatusta on oikeus saada kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti.

Lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia/viikko laajempaan varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.

Vuorohoitoa on oikeus saada ainoastaan huoltajien työssäkäynnin vuoksi.