Siivouspalveluseteli

Siivouspalveluseteli on Puumalan kunnan määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus, joka tukee ikäihmisten kotona asumista. Siivouspalveluseteleitä voi saada puumalalainen, kotonaan Puumalassa asuva yli 80-vuotias henkilö tai sitä nuorempi ikääntynyt tai vammainen, jonka toimintakyky on niin alentunut, että hän ei pysty itse siivoamaan.

Siivouspalveluseteli on tulosidonnainen. Sen saamiseen vaikuttaa henkilön bruttotulot: yhden henkilön taloudessa tuloraja on 1 200 €/kk ja kahden henkilön taloudessa 1 800 €/kk. Siivouspalvelusetelin arvo on 20€/tunti ja niitä myönnetään kaksi (2) kappaletta yhtä kuukautta kohden. Asiakas maksaa itse palvelun todellisen hinnan ja siivouspalvelusetelin välisen erotuksen. Itse maksettu osuus ei oikeuta verotuksessa kotitalousvähennykseen.

Siivouspalvelusetelillä tuotettava siivous on asunnon ylläpitosiivousta. Siivouspalveluseteli on henkilökohtainen ja sitä ei voi vaihtaa rahaksi. Sillä ei voi myöskään tilata palvelua muualle kuin omaan kotiinsa.

Siivouspalveluseteliä haetaan siihen tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää tulotietolomake. Siivouspalvelusetelin myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös. Siivouspalvelustelit myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Hakemus Puumalan kunnan siivouspalvelusetelin käyttäjäksi löytyy tästä.

Puumalan kunta ottaa vastaan hakemuksia Puumalan kunnan siivouspalvelusetelin palveluntuottajaksi. Hakemus siihen löytyy tästä. Siivouspalvelun tuottajan tulee täyttää hakemus liitteineen. Kun hakemus hyväksytään, se muodostaa siivouspalvelujen tuottajan ja Puumalan kunnan välisen sopimuksen. Hyväksytyt palveluntuottajat tuottavat siivouspalveluja asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen sekä Puumalan kunnan siivouspalvelusetelikäytänteistä laaditun sääntökirjan mukaisesti. Siivouspalvelusetelin palveluntuottajaksi on käytössä jatkuva haku. Hyväksytyistä siivouspalvelun tuottajat ovat nähtävillä Puumalan kunnan nettisivuilla.

 

Lisätiedot:

Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja Anna-Mari Summanen, puh. 050 342 5037, anna-mari.summanen@puumala.fi