Vesihuolto

Taajaman vesi- ja jätevesihuolto

Puumalan taajamien kunnallisena vesihuoltolaitoksena toimii Puumalan Vesiosuuskunta. Osuuskunta on perustettu vuonna 1955. Jäseniä oli vuoden 2023 lopussa 460, noin 55 % kunnan asukkaista.

Hallituksen puheenjohtaja: Jaakko Kuntonen, puh. 040 522 5635

Toimitusjohtaja: Leena Torvinen puh. 050 5823 345; liittymissopimukset, laskutus ym. hallintotehtävät

Vesilaitoksen hoitaja: Timo Pesonen puh. 0400 359 226; tonttiliittymät, häiriö- ja ongelmatilanteet verkostoissa

Jätevedenpuhdistamon hoitaja: Ari Tarhonen puh. 0500 359 226; tonttiliittymät, häiriö- ja ongelmatilanteet verkostoissa

Päivystys puh. 050 5823 345

 


Vesi- ja jätevesitaksoja 1.1.2024 alkaen:

Puhdas vesi 2,41 €/m3 (sis. alv 24 %)

Jätevesi      3,83 €/m3   (sis. alv 24 %)

Liittymismaksut vesi- ja viemärihuoltolaitokseen:

– omakotitalo: 6 x 7,42 € x k-m2

– rivitalo: 4 x 7,42 € x k-m2

– Kotiniemen uusi asemakaava-alue 8 400 €/kiinteistö

Puumalan vesiosuuskunnan taksat 2024

Vesilaskutus suoritetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa (tasauslaskutus).

Veden kovuus: Verkostovedestä tehdyn analyysin mukaan vesi on pehmeää (0,378-0,882 mmol/l), kalsiumin ja magnesiumin määrä vedessä on ollut  0,49 mmol/l eli 2,75 dH, mikä on otettava huomioon  annosteltaessa pesuainetta esim. astianpesu- ja pyykinpesukoneeseen.

Veden laatua valvotaan valvontaohjelman mukaisesti. Veden laatu on ollut hyvä ja täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset: Veden laatu

Puumalan Vesiosuuskunnan tiedote riskiarvioinnista.

Puumalan Vesiosuuskunnan toiminta-alue

 

Ajankohtaista vesiosuuskunnan jäsenille: 

Puumalan Vesiosuuskunnan hallitus on esittänyt Puumalan kunnalle, että kunta ottaisi hoitaakseen ja vastatakseen kunnan vesihuollosta sillä toiminta-alueella, jolla Vesiosuuskunta tällä hetkellä operoi. Vesilain mukaan kunta on viimesijaisessa vastuussa kunnan vesihuollosta ja sen kehittämisestä.

Syitä Puumalan Vesiosuuskunnan toiminnan siirtämiseen Puumalan kunnalle ja Vesiosuuskunnan purkamiselle/lakkauttamiselle:

  • henkilöstöä/työntekijöitä on vaikea saada; nykyinen osa-aikainen toimitusjohtaja jää eläkkeelle, myös vesilaitoksen hoitaja on jo nyt osa-aikaisena eikä puhdistamonhoitajallakaan ole jäljellä useita työvuosia jäljellä
  • toimintavarmuuden parantaminen; nykyisellä henkilöstön määrällä on erittäin haavoittuvainen ja esim. päivystyksen järjestäminen on hankalaa ja myös hälytykset virka-ajan ulkopuolella on haasteellista pienellä organisaatiolla
  • toiminnan jatkuvuus on turvattu taloudellisesti ja toiminnallisesti; kunnalla on ”suuremmat rahkeet” hoitaa vesihuoltoa, mm. investointien osalta
  • koko maassa siirrytään laajempiin ja suurempiin vesihuollon yksiköihin, jolloin yrityksissä on käytettävissä erityisalojen asiantuntijoita, eikä kallista ulkopuolista palvelua tarvitse
  • varaosien saanti helpottuu
  • vaatimukset kasvavat myös vesipuolella, uudet direktiivit

Puumalan kunta aloitti eri vaihtoehtojen kartoittamisen syksyllä 2023. Puumalan kunnalla on mahdollisuus järjestää vesihuolto kolmella eri vaihtoehdolla: joko perustaa osakeyhtiö, tehdä kunnan kirjanpitoon taseyksikkö tai perustaa liikelaitos. Vaihtoehtona on myös se, että vesiosuuskunta jatkaisi toimintaansa, mutta Puumalan vesiosuuskunnan hallitus ei pidä tätä vaihtoehtoa suositeltavana ratkaisuna edellä mainituista syistä.

Selvitystyö Puumalan vesihuollon tulevaisuudesta on valmistunut ja kunnan luottamushenkilöille esittelytilaisuus pidettiin 22.4.2024 kunnan valtuustoseminaarin yhteydessä. Kunta tekee omalta osaltaan periaatepäätöksen etenemistavasta kesäkuun valtuustossa.

Vesiosuuskunta järjestää maanantaina 3.6.2024 klo 17.00 esittelytilaisuuden yhtenäiskoulun auditoriossa, os. Kirkkotie 3 B, 52200 Puumala. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa käydään läpi eri vaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ja prosessin aikataulua. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentteja asiaan. Selvitystyötä esittelee Jyri Rautiainen Rambollilta.

Mikäli päädytään siihen, että vesihuolto kunnallistetaan, vaativat päätökset (esim. liiketoimintakauppa) vesiosuuskunnan puolella kaksi yleistä kokousta. Näistä kokouksista tiedotamme Puumala-lehdessä ja kirjeitse erikseen.

 

Teams-yhteys:

Liity kokoukseen tästä

Kokoustunnus: 366 059 989 347

Tunnuskoodi: x2jAjM

 

Esiselvitys on toteutettu osana Puumalan vesihuollon toiminnan tulevaisuus ja

toiminnan mahdollinen uudelleen organisointi -hanketta. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Savon ELY-keskus, Puumalan kunta ja Puumalan Vesiosuuskunta.