Yksityistiet

 

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityistietä täytyy pitää käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa hoito- tai perusparannustöillä kaikkina vuoden aikoina. Yksityistieasioista säädetään 1.1.2019 voimaan tulleessa yksityistielaissa.

Yksityistielaki (560/2018)

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä. Uusi laki velvoittaa mm. ilmoittamaan tiekunnan yhteystiedot maanmittauslaitokselle.

Ilmoita tiekuntasi yhteyshenkilön tiedot maanmittauslaitokselle täällä:

Voit tarkistaa yhteyshenkilön MML:n asiakaspalvelusta 029 530 1110 tai asiakaspalvelu (at) maanmittauslaitos.fi .

 

 

Yksityisteiden kunnossapito ja yksityistieavustukset

** Avustusten haku pysyvien asutusten teille 30.4.2020 mennessä

Kuulutus

Avustusperusteet tiekunnille                                                                                                                                       Hakemuslomake tiekunnat pdf       Hakemuslomake docx   Tallenna omalle koneellesi ja täytä

Avustusperusteet EI tiekuntaa                                                                                                                                    Hakemuslomake pdf       Hakemuslomake EI tiekuntaa docx     Tallenna omalle koneellesi ja täytä

 

Puumalan kunta myöntää kunnossapitoavustuksia yksityisteille, joilla on vakituista asutusta. Haku on kerran vuodessa erikseen ilmoitettavana aikana kevättalvella.

Puumalan kunta myöntää harkinnanvaraisia avustuksia matkailun, nähtävyyksien ja julkisten tapahtumien vaikutusalueella oleville yksityisteille. Avustusta haetaan kerran vuodessa ylimääräisen liikenteen perusteella. Myönnetty avustus on kohdistettava ylimääräisen ulkopuolisen liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseen.

Hakuaika harkinnanvaraiseen avustukseen on 15.10 2020 mennessä, Hakemuslomake

Kunta myöntää myös harkinnanvaraisia avustuksia perusparannushankkeille. Harkinnanvaraista avustusta voi hakea jatkuvasti. Kunnan avustuksista päätetään vuosittain toteutuneiden hankkeiden perusteella. Tiekunnat voivat saada peruskorjauksiin myös valtion avustusta. Myös sellainen tie, jolla ei ole vakituista asutusta, voi nykyisin saada valtion avustusta. Lisää tietoa ELY-keskuksen sivuilta

 

Yksityistietoimitukset

Yksityistien asioiden hoitamiseen voi olla tarpeen perustaa järjestäytynyt tiekunta. Tiekunta perustetaan maanmittauslaitoksen yksityistietietoimituksessa. Jos tieoikeudet ovat ennestään kunnossa, 1.1.2019 voimaan tulleen nojalla osakkaat voivat perustaa tiekunnan ilman viranomaisen tietoimitusta.

 

Liikennemerkit ja puomit yksityisteillä

Tieliikennelaki on voimassa myös yksityisteillä. Pysyvän liikenteenohjauslaitteen, kuten mm. nopeusrajoituksen tai puomin asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus.

 

Osoitejärjestelmä

Kaikille rakennetuille kiinteistöille on lähiosoite, tien nimi ja numero sekä tarvittaessa lisäksi kirjain. Tiennimiviitan asettaminen on tiekunnan tai tieosakkaiden vastuulla. Osoitenumeron maastoon merkitseminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Puuttuvat tiennimiviitat ovat kunnan hallussa! Lisätietoja ja ohjeita maankäyttöteknikolta.

Linkki hätäkeskuslaitoksen ohjeisiin

Lataa 112 Suomi -mobiilisovellus täältä

Puumalan opaskarttaan pääset tästä

 

Suomen Tieyhdistys ry

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan etu-, yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan
päämääränä on tie- ja liikenneolojen kehittäminen sekä liikenteen taloudellisuuden, tehokkuuden, turvallisuuden ja liikennekulttuurin edistäminen. Tieyhdistys mm. kouluttaa tieisännöitsijöitä. Jäsenpalvelut ovat laajat, joten tiekunnan kannattaa liittyä tieyhdistyksen jäseneksi.
Tieyhdistyksellä on yksityistieasioiden neuvontapuhelin. Tieyhdistys järjestää alueelliset yksityistiepäivät –kiertueen joka toinen vuosi. Tieyhdistys julkaisee myös lehtiä, kirjoja ja ohjeita.

Yksityistien kunnossapito -koulutusaineisto (pdf)

Ajankohtaista tieasiaa

Lisätietoja: maankäyttöteknikko gsm 040 723 0776,