Yksityistiet

 

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityistietä täytyy pitää käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa hoito- tai perusparannustöillä kaikkina vuoden aikoina. Yksityistieasioista säädetään 1.1.2019 voimaan tulleessa yksityistielaissa.

Yksityistielaki (560/2018)

Maanmittauslaitos ylläpitää yksityistierekisteriä. Uusi laki velvoittaa mm. ilmoittamaan tiekunnan yhteystiedot maanmittauslaitokselle.

Ilmoita tiekuntasi yhteyshenkilön tiedot maanmittauslaitokselle täällä:

Voit tarkistaa yhteyshenkilön MML:n asiakaspalvelusta 029 530 1110 tai asiakaspalvelu (at) maanmittauslaitos.fi .

 

 

Yksityisteiden avustukset

Kunnossapitoavustukset

Puumalan kunta myöntää kunnossapitoavustuksia yksityisteille, joilla on vakituista asutusta. Matka tien alusta pysyvään asutukseen tulee olla vähintään 500 m.

Kunnossapitoavustusten hakuaika on vuosittain 30.4. mennessä.

Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti avustusta myönnetään seuraavin perustein:

1. tiekunnan on pidettävä kokoukset yksityistielain 60 §:n mukaisesti (vähintään 4 vuoden välein)
2. tietä avustetaan pysyvän asutuksen osalta
3. matka pysyvään asutuksen tulee olla vähintään 500 metriä
4. rakennuksen tulee olla käyttötarkoitukseltaan vakituinen asunto ja väestötietojärjestelmässä henkilön kotipaikka
5. tie, joka yhdistää kaksi yleistä tietä ja/tai jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, saa kunnossapitoavustuksen 20 %:lla korotettuna
6. yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasalla yksityistierekisterissä ja Väyläviraston digiroadissa (yksityistielaki § 50)
7. t
iekunnattomille teille avustus maksetaan 20% pienempänä.

Sähköinen hakemus: yksityistieavustus

Avustusta voi hakea myös paperilla tieavustushakemus

Matkailutiet

Puumalan kunta myöntää harkinnanvaraisia avustuksia matkailun, nähtävyyksien ja julkisten tapahtumien vaikutusalueella oleville yksityisteille. Avustuksen perusteena on kunnan omassa markkinoinnissaan esille tuomat nähtävyydet ja tapahtumat, jotka aiheuttavat huomattavaa ylimääräistä liikennettä yksityistielle. Avustusta haetaan kerran vuodessa ja myönnetty avustus on kohdistettava ylimääräisen ulkopuolisen liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseen.

Hakuaika matkailuteiden avustukseen on vuosittain 30.9. mennessä

Sähköinen hakemus: matkailutiet

Avustusta voi hakea myös paperilla matkailuteiden avustus

Perusparannushankkeet

Kunta myöntää myös harkinnanvaraista avustusta perusparannushankkeille. Harkinnanvaraista avustusta voi hakea jatkuvasti vapaamuotoisella hakemuksella hankkeen toteutumisen jälkeen. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeessa tehdyt työt, toteutuneet kustannukset ja mahdollisesti siihen saadut muut avustukset. Kunnan avustuksista päätetään vuosittain toteutuneiden hankkeiden perusteella loppuvuodesta määrärahojen puitteissa.

Tiekunnat voivat saada peruskorjauksiin myös valtion avustusta. Myös sellainen tie, jolla ei ole vakituista asutusta, voi nykyisin saada valtion avustusta. Lisää tietoa ELY-keskuksen sivuilta

 

Yksityistietoimitukset

Yksityistien asioiden hoitamiseen voi olla tarpeen perustaa järjestäytynyt tiekunta. Tiekunta perustetaan maanmittauslaitoksen yksityistietietoimituksessa. Jos tieoikeudet ovat ennestään kunnossa, 1.1.2019 voimaan tulleen lain nojalla osakkaat voivat perustaa tiekunnan ilman viranomaisen tietoimitusta. Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään.

 

Liikennemerkit ja puomit yksityisteillä

Tieliikennelaki on voimassa myös yksityisteillä. Pysyvän liikenteenohjauslaitteen, kuten mm. nopeusrajoituksen tai puomin asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus.

 

Osoitejärjestelmä

Kaikille rakennetuille kiinteistöille on lähiosoite, tien nimi ja numero sekä tarvittaessa lisäksi kirjain. Tiennimiviitan asettaminen on tiekunnan tai tieosakkaiden vastuulla. Osoitenumeron maastoon merkitseminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Puuttuvat tiennimiviitat ovat kunnan hallussa! Lisätietoja ja ohjeita ympäristösihteeriltä.

Linkki hätäkeskuslaitoksen ohjeisiin

Lataa 112 Suomi -mobiilisovellus täältä

Puumalan opaskarttaan pääset tästä

 

Suomen Tieyhdistys ry

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan etu-, yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan
päämääränä on tie- ja liikenneolojen kehittäminen sekä liikenteen taloudellisuuden, tehokkuuden, turvallisuuden ja liikennekulttuurin edistäminen. Tieyhdistys mm. kouluttaa tieisännöitsijöitä. Jäsenpalvelut ovat laajat, joten tiekunnan kannattaa liittyä tieyhdistyksen jäseneksi.
Tieyhdistyksellä on yksityistieasioiden neuvontapuhelin. Tieyhdistys järjestää alueelliset yksityistiepäivät –kiertueen joka toinen vuosi. Tieyhdistys julkaisee myös lehtiä, kirjoja ja ohjeita.

Yksityistien kunnossapito -koulutusaineisto (pdf)

Ajankohtaista tieasiaa

Lisätietoja:
Yksityistieavustukset, Anne Valtonen, 050 562 1195
Osoitejärjestelmä, ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, 050 406 0235