Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023 toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9:00-20:00.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on ajalla 22.–28.3.2023.

 

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Eduskuntavaalien äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Eduskuntavaalien 2023 äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 10.2.2023. Mikäli äänioikeutettu muuttaa tämän jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Eduskuntavaalien vaalipäivänä 2.4.2023 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti.

Kuulutus eduskuntavaaleista 2023

 

VAALIPÄIVÄN 2.4.2023 ÄÄNESTYSPAIKKA on Puumalan kunnantalo, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoina on Puumalan kunnantalo, Keskustie 14 ja Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175.

Ennakkoäänestys Puumalan kunnantalolla:

ke-pe          22.-24.3.2023                     klo 09:00-17:00
la-su            25.-26.3.2023                    klo 10:00-14:00
ma-ti           27.-28.3.2023                    klo 09:00-17:00

Ennakkoäänestys Hurissalon kylätalolla:
pe               24.3.2023                           klo 13:00-18:00

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16:00 mennessä.

Ilmoittautua voi puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille puh 040 823 0449 tai toimittamalla ilmoituksen kunnantalolle: Puumalan keskusvaalilautakunta, Keskustie 14, 52200 Puumala.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomake: Kotiäänestyslomake

Lomakkeita on myös noudettavissa Puumalan kunnantalon asiointipisteestä.

Lisätietoja kotona äänestämisestä: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

 

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään vanhustyön palveluasunnoissa vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä asuvat henkilöt.

Lisätietoja laitoksessa äänestämisestä: https://vaalit.fi/aanestaminen-laitoksessa

 

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä, joten ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.  Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa. Lupapalvelun ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.

Lisätietoja vaaleista https://vaalit.fi/etusivu

 

VAALIMAINONTA

Ulkomainonta:
Kunnan vaalimainoskehikot sijoitetaan kunnantalon edessä olevalle katualueelle. Jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa kaksi paikkaa, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Tauluissa on merkintä teipeillä.
Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 15.3.2023.
Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.

Tienvarsimainokset:
Kunnan keskustan alueella ehdokkaan omat mainokset eivät ole sallittuja vaan ne tullaan poistamaan.
Muutoin pyydetään huomioimaan Ely-keskuksen ohjeistus https://www.ely-keskus.fi/vaalimainonta.

Vaalikampanjointi ennakkoäänestyksen aikana 22.-28.3.2023 sekä vaalipäivänä 2.4.2023:
Vaalikampanjointi ei ole sallittua yllä mainittuina aikoina kunnantalon edustalla olevalla Puolukkatorilla ja ylätorilla eikä Keskustien varrella ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä sekä 24.3.2023 Hurissalon kylätalon välittömässä läheisyydessä.