Ohjeistus koronapandemian johdosta

Päivitetty 26.2.2021

ESSOTEN ALUEEN OHJEISTUS KORONAPANDEMIAN KIIHTYMISVAIHEESSA TOISTAISEKSI

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen määrä on kasvanut. Alueella on todettu useita laajoja tartuntaketjuja, joiden lisäksi alueella on useita satoja ihmisiä altistunut koronaviruspositiivisille henkilöille.

Koronaepidemian edellä kuvatun tilannekuvan perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen koronakoordinaatioryhmä tulkitsee Etelä-Savon olevan kaikkien kuntien osalta koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Mikkelin kaupungin osalta tehdyt toimenpiteet ovat rajoittaneet leviämisen ja Mikkelin kaupunki siirtyy leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Seuraavat ohjeet ja suositukset suositellaan otettavaksi välittömästi käyttöön kaikissa ESSOTE:n kunnissa. Lisäksi aluehallintovirastoa pyydetään tekemään tartuntatautilain 58d pykälän mukaiset päätökset ESSOTE:n kuntien alueelle.

Yleisötilaisuudet

 • Kaikki yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.  Tilaisuuksia voidaan järjestää pakottavista syistä (esim. hautajaiset) vain jos alla olevat kriteerit täyttyvät.
 • osallistujien määrä rajataan korkeintaan 10 henkilöön
 • osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan
 • tilaisuudessa huomioidaan turvavälit
 • ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä

Julkisten ja yksityisten tilojen käyttö

 • Julkiset sisätilat suositellaan suljettavaksi tai henkilömäärä rajoitettavaksi ja varmistettavaksi että henkilöiden välisiä kontakteja ei voi tiloissa tapahtua.
 • Sisähuvipuistoissa suositellaan suljettavaksi.
 • Yksityisissä tiloissa (erityisesti sisäliikuntatilat) tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää kaikki lähikontaktit toisiinsa. Aluehallintovirastoa pyydetään tekemään asiasta päätös koskien alueen kuntien aluetta.

Alueen väestö

 • Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
 • Väestöä suositellaan välttämään kaikkia oman taloudenulkopuolisia kontakteja.
 • Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Harrastustoiminta

 • Kaikki aikuisten harrastustoiminta suositellaan laitettavan tauotettavaksi. Myös yksityisten kuntosalien ryhmäliikunta toiminta suositellaan tauotettavaksi.
 • Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten että saattajien lähikontakti on vältettävissä. Yli 12 vuotiaiden osalta harrastustoiminnassa tulee huomioida henkilömäärärajoitus 10 henkeä samassa tilassa ja hygienia ja turvallisuusohjeet

Oppilaitokset ja opetuksen järjestäminen

 • Peruskoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa.
 • Yläkouluissa varaudutaan etäopetukseen 8.3 – 28.3 välissä jos alue siirtyy tasolle 2 epidemiassa.
 • Toisen asteen opetuksessa suositellaan etäopetusta ad 28.3
 • Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa suositellaan etäopetusta ad 28.3 asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palveluntuottajat

 • Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin suositellaan tehtäväksi siten, että vain välttämättömät vierailut toteutuvat. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden (maski, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia.

Työnantajat ja työntekijät

 • Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.
 • Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).

 

Puumalassa tämä tarkoittaa lisäksi seuraavaa:

 • Kunnantaloa ei vuokrata ulkopuolisille kokouksille/tapahtumille 1.-28.3.2021.
 • Lauantaitorit ja markkinat perutaan 28.3.2021 saakka.
 • Elokuvia ei esitetä koululla 1.-28.3.2021.
 • Urheiluhalli ja kuntosali on suljettuna 1.-28.3.2021.
 • Aikuisten harrastustoiminta ja kansalaisopiston aikuisille järjestämä opetus jää tauolle 28.3.2021 saakka.
 • 12-18 -vuotiaiden harrastustoimintaa ja 12-18 vuotiaiden kansalaisopiston opetusta saa järjestää mutta samassa tilassa ei saa olla kuin enintään 10 osallistujaa. Toiminnassa on huomioitava hygenia ja turvallisuusohjeet.
 • Alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa/kansalaisopiston opetusta saa järjestää huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja että saattajien lähikontaktit ovat vältettävissä.

Nuorisopalvelujen osalta katso tiedot osoitteesta https://po1nt.fi/fi/kunnat/puumala/

Puuman kirjaston toiminnasta tiedottaa Mikkelin seutukirjasto.

Puumalan kunnantalo on avoinna normaalisti, mutta suosituksena on asiointi vain välttämättömissä tarkoituksissa ja tällöinkin toivotaan asioimisajasta sopimista etukäteen. Ensisijaisesti suosittelemme asioimaan sähköpostilla tai puhelimitse. Kunnan vaihde palvelee numerossa 015 888 9500 ja sähköpostilla kunta@puumala.fi

Kasvomaskeja jaetaan vähävaraisille Puumalassa maanantaisin. Lue lisää ESSOTE:n sivuilta.

ESSOTE:n tilannekuva koronavirukseen löytyy täältä. Sivuilta löytyy mm. tietoa siitä mitä tehdä jos epäilee koronatartuntaa.

ESSOTE-alueen altistumispaikoista löydät tiedot täältä.

Koronarokotusten ajantasaisesta tilanteesta löytyy tietoa ESSOTE:n sivuilta

Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Anne Julin, puh. 050 342 5037.