Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalien 2024 vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.
Vaalipäivän äänestyspaikka on Puumalan kunnantalo, Keskustie 14

Europarlamenttivaalien 2024 ennakkoäänestys on ajalla 29.5.–4.6.2024.
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikkoina on Puumalan kunnantalo, Keskustie 14 ja Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys Puumalan kunnantalolla:
29.-31.5.2024                   klo 9.00-17.00
1.-2.6.2024                       klo 10.00-14.00
3.-4.6.2024                       klo 09.00-17.00

Ennakkoäänestys Hurissalon kylätalolla:
31.5.2024                         klo 13:00-18:00

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00. 

Ilmoittautua voi keskusvaalilautakunnan sihteerille puh 040 823 0449 tai lomakkeella, joka toimitetaan: Puumalan keskusvaalilautakunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään vanhustyön palveluasunnoissa vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä asuvat henkilöt.

 

HENKILÖLLISYYDEN SELVITTÄMINEN

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä poliisin myöntämällä henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai muulla vastaavalla (kuvallisella ja virallisella) asiakirjalla. Ilmoituskorttia ei tarvita äänestyspaikalla.

Mikäli äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, mikä annetaan henkilölle äänestämistä varten. Väliaikainen henkilökortti haetaan poliisilaitokselta. Lupapalvelun ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.

 

Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri

Lisätietoja vaaleista https://vaalit.fi/europarlamenttivaalit