Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

 

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kunnan jäsenillä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

 

 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

11.3.2022
21.01.2022

Kuulutukset:

Rakennuslupapäätökset:

19.7.2022

23.8.2022

30.8.2022

6.9.2022

20.9.2022

Poikkeamislupapäätökset:

1.6.2022

20.6.2022

20.7.2022

23.8.2022