Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kunnan jäsenillä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

 

Kuulutukset:

 

Rakennuslupapäätökset:

19.7.2023

2.8.2023

4.8.2023

22.8.2023

31.8.2023

14.9.2023

Poikkeamislupapäätökset:

13.2.2023

23.2.2023

27.3.2023

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

18.11.2022
16.9.2022
11.3.2022
21.01.2022