Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

Kunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisilla.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

Liikuntapalvelujen kohdeavustus_Puumalan Hiihtäjät ry Nähtävillä 5.2.2020 saakka

Liikuntapalvelujen kohdeavustus_Puumalan Viri ry Nähtävillä 5.2.2020 saakka

Liikuntapalvelujen kohdeavustus_Puumala Kiekko Team Nähtävillä 5.2.2020 saakka

3_2020_Ilmoitus_päätöksestä_kuntaan  Nähtävillä 28.2.2020 saakka

Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan muutos       Kaavaluonnos nähtävillä 7.2.2020 saakka

Maisematyölupa / Stora Enso Oyj   Nähtävillä 29.2.2020 saakka

Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutos kiinteistöllä 623-418-1-129      Kaavaluonnos nähtävillä 6.2.2020 saakka

Päätös_koulutustuen_myöntämisestä___Espit_Oy-1 Nähtävillä 13.2.2020 saakka

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

17.01.2020

8.11.2019

20.9.2019

23.8.2019

Kokousmuistio 24.5.2019

26.4.2019

15.3.2019

15.2.2019

11.1.2019

 

Kuulutukset:

 

  • Rakennuslupapäätökset

2.1.2020

16.1.2020

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026 Kuulutus_Seurantaohjelma_Fi