Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

 

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kunnan jäsenillä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

 

 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

11.3.2022
21.01.2022
26.11.2021
16.10.2021
03.09.2021
23.04.2021
12.2.2021

Kuulutukset:

Rakennuslupapäätökset:

12.5.2022

20.5.2022

27.5.2022

2.6.2022

14.6.2022

21.6.2022

Poikkeamislupapäätökset:

25.4.2022

19.5.2022

19.5.2022

30.5.2022

1.6.2022

20.6.2022