Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

 

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kunnan jäsenillä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

 

 

Kuulutukset:

 

Rakennuslupapäätökset:

7.12.2023

28.12.2023

17.1.2024

23.1.2024

6.2.2024

16.2.2024

Poikkeamislupapäätökset:

6.11.2023

28.11.2023

11.12.2023

22.1.2024

12.2.2024

 

 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

ptk_01 kokous 20.1.2023
ptk_02 kokous 10.3.2023
ptk_03 kokous 5.5.2023
ptk_04 kokous 19.6.2023
ptk_05 kokous 6.10.2023
ptk_06 kokous 10.11.2023