Pöytäkirjat ja kuulutukset

 

 

Viranhaltijapäätökset

Puumalan kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kunnan jäsenillä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä- ja muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

 

 

Kuulutukset:

 

 

Rakennuslupapäätökset:

9.4.2024

18.4.2024

30.4.2024

8.5.2024

21.5.2024

31.5.2024

Poikkeamislupapäätökset:

19.3.2024

25.3.2024

25.4.2024

4.6.2024

 

Puumalan nuorisovaltuuston pöytäkirjat 2024

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat vuodelta 2023
ptk_01 kokous 20.1.2023
ptk_02 kokous 10.3.2023
ptk_03 kokous 5.5.2023
ptk_04 kokous 19.6.2023
ptk_05 kokous 6.10.2023
ptk_06 kokous 10.11.2023