Talous ja asiakirjat

Strategia 2018 – 2025

Kuntastrategia- hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma 2019-2025

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2022

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023

Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020

Kunnallisveron ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2019

Tilintarkastuskertomus 2018

Arviointikertomus 2019

Arviointikertomus 2018

Konserniohje

Puumalan kunnan julkiset ostolaskutiedot

Hallintosääntö 1.5.2021 lukien

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma 2018 – 2021

Elinvoimapoliittinen ohjelma

Matkailun Master Plan

Rakennusjärjestys 2021

Ympäristönsuojelumääräykset

Vapaa-ajan asumisen strategia

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017 – 2020

Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2020 

Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018 – 2021

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 väliarviointi

Yhtenäiskoulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018 – 2021

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021, väliarviointi

Jätehuoltomääräykset 1.7.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2017 alkaen

Maankaatopaikan taksa

Liikuntapaikkaselvitys 2016

Palkkiosääntö 1.1.2020 alkaen

Hankintaohje 1.9.2017 alkaen

Kunnan kriisiviestintäohje

Sidonnaisuusrekisteri