Kiinnostaako vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi?

26 lokakuun, 2021

Muuttoagentin vinkit lupamenettelyyn:

 

  1. Tutustu Puumalan rakennusvalvonnan ohjeistuksiin ja mieti, täyttääkö vapaa-ajan asuntosi kiinteistön vakituiselle asuinkäytölle vaaditut edellytykset;
    mm. tontin koko, energiatehokkuus, esteettömyys,  paloturvallisuus, talous- ja jäteveden järjestelyt, tieyhteydet ym. lainsäädännön asettamat vaatimukset. Kiinteistöt ovat aina yksilöitä ja lupamenettely koostuu useista eri tekijöistä.
  2. Ota yhteys muuttoagenttiin tai kunnan rakennustarkastajaan ja kysy tarkempia neuvoja liittyen lupamenettelyyn. Tarvittaessa rakennustarkastaja tekee katselmuksen paikan päällä.
  3. Sovi energiaselvityksen tekemisestä etukäteen rakennustarkastajan kanssa. On tärkeää, että selvityksen sisältö on sellainen, että sitä voidaan hyödyntää kiinteistön käyttötarkoituksen muutosprosessissa. Selvityksessä eritellään mm. energiakulutus, lämpöhäviöt sekä lämmitys- ja jäähdytysteho. Tarvittaessa energiaselvitykseen sisältyvät toimenpide-ehdotukset, joiden avulla saavutetaan energiamääräysten vaatimukset. Joskus muutostöiden kustannukset saattavat nousta niin korkeiksi, että kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön ei ole järkevää. Sitten täytyy miettiä muita vaihtoehtoja.
  4. Yleensä tarvitaan poikkeamislupa ja se laaditaan täyttämällä rakennusvalvonnan verkkosivulta löytyvä hakemus, joka toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan. Poikkeamislupa on voimassa vuoden, eli poikkeamisluvan myöntämispäivästä on vuosi aikaa hakea käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvittava rakennuslupa.
  5. Naapurikuuleminen. Lupahakemukseen liitetään lomake, jossa ilmoitetaan rakennushankkeesta naapureille. Pyydettäessä kunta voi tehdä naapurien kuulemisen asiakkaan puolesta. Kuuleminen on hyvä tehdä samalla kertaa sekä mahdollista poikkeamis- että rakennuslupaa varten.
  6. Rakennusluvan hakeminen tehdään aina verkossa Lupapisteen kautta: www.lupapiste.fi. Menetelmän avulla voit seurata hakemuksen etenemistä verkossa.
  7. Kunnan rakennusvalvonnassa varmistetaan, että kaikki päätöksentekoa varten tarvittavat asiapaperit ja todistukset ovat kunnossa. Hakija saa tiedon päätöksestä yleensä n. kahden kuukauden kuluessa.

Katso lisätietoja lupaprosessista

 

Seija Paksu muuttoagentti puh. 050 526 1888 sähköposti: seija.paksu@puumala.fi

PUUMALAN KUNTA, Keskustie 14, 52200 PUUMALA

Puumala kodiksi – muuttoagentin palvelujen luominen -hanke
Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha/Etelä-Savon maakuntaliitto