Kooste liikuntapalvelujen palautekampanjasta

16 maaliskuun, 2023

Puumalan liikuntapalvelut keräsi tammikuussa tehostetusti palautetta liikuntapaikoista ja liikuntatoiminnasta sekä ideoita entisen tennishallin maapohjan käyttöön. Kaikki annettu palaute on koottu yhteen ja niistä on keskusteltu liikuntapalvelujen ja teknisten palvelujen yhteisessä työryhmässä. Palautteissa annettiin myös runsaasti kiitosta ryhmien ohjaajille sekä liikuntapaikkojen siisteydestä ja kunnossapidosta, nämä kiitokset on välitetty eteenpäin.

Useassa palautteessa kiiteltiin kuntoradan hiihtolatuja. Kunnan talousarvioon on tälle vuodelle varattu määräraha latukoneen uusimista varten, jotta myös jatkossa ladut voidaan pitää hyvässä kunnossa. Latukoneen uusimisen jälkeen vanha latukone myydään.

Kuntosalin katon vuotaminen on herättänyt vilkasta keskustelua ja myös palautekyselyssä siitä kommentoitiin useissa viesteissä. Katolle on tehty korjaustoimia helmikuussa 2023 parantamalla vesikaton tuuletusta. Tarvittaessa katto avataan vielä keväällä 2023, mikäli vuotoja vielä esiintyy.

Liikuntapaikkojen osalta vuoden 2023 aikana tehdään liikuntapalvelujen ja teknisten palvelujen yhteistyönä liikuntapaikkasuunnitelma, johon kootaan tiedot kunnan liikuntapaikoista sekä niiden käytöstä ja ylläpidosta. Perustietojen kokoamisen jälkeen liikuntapaikkasuunnitelmaa käsitellään LIITO-työryhmässä ja lautakunnissa, jolloin siihen lisätään myös liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma tuleville vuosille. Tammikuun palautekampanjassa saatuja ehdotuksia huomioidaan myös liikuntapaikkasuunnitelmassa.

 

Palautekampanjasta koottuja ehdotuksia liikuntapaikoista sekä vastauksia ehdotuksiin

Ehdotus:
Kuntoradan ja kantatie 62:n väliin jäävälle entiselle pellolle toivotaan tasaisen maan perinteistä hiihtolatua, jolle ei välttämättä tarvitse valaistusta. Tämä sama toive on esitetty jo Mikä Puumalassa liikuttaa -illassa viime vuonna.
Vastaus:
Alueelle on suunniteltu harvennushakkuu vuodelle 2023, jonka yhteydessä suunnitellaan hiihtoladun reitti, tarvittavat sillat ojien ylitykseen ja mahdollisesti myös valaistusta. Maastotyöt voidaan toteuttaa vuonna 2024, joten uusi latu, johon tulee hiihtolatu perinteisellä ja vapaalle hiihtotyylille olisi käytössä hiihtokaudella 2024-25. Ladun kunnossapito hoidetaan latukoneella. Uuden hiihtoreitin rakentaminen edellyttää valtuuston hyväksyntää ko. määrärahalle vuoden 2024 budjettiin.

Ehdotus:
Hiihtolatuverkoston kehittäminen, kirkonkylän hiihtolatujen yhdistämien naapurikuntien latuverkostoon. Hiihtolatujen kunnossapito aikaisemmin kuin nykyisin (ennen klo 8).
Vastaus:
Kunnan laitosmiehet huolehtivat laajalla työnkuvalla kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, joten lumisateisina arkiaamuina heidän työpanostaan tarvitaan välttämättä muualla kuin hiihtolatujen ajossa. Hiihtoladut kunnostetaan jatkossakin niin pian kuin mahdollista.
Käytännössä latuverkoston yhdistäminen naapurikuntien kanssa ei onnistu, koska reitille osuu vesistöjen ylittämistä ja haastavia maanomistussuhteita. Järvien jäätilanne on viime talvien aikana vaihdellut hankaloittaen jäälatujen ylläpitoa, latukonetta ei käytetä jääladuilla. Nykyistä Kukkeisten lenkin latupohjaa tullaan kehittämään niin, että myös tältä reitiltä vesistöosuudet poistetaan ja latu-uraa parannetaan. Suunnittelua ehdotetaan jatkettavaksi liikuntapaikkasuunnittelman laatimisen yhteydessä. Kukkeisten Latu-uran parantaminen edellyttää valtuuston hyväksyntää ko. määrärahalle. Lisäksi selvitetään mahdollinen hankerahoitus retkeilyreitistön, johon Kukkeisten reittikin kuuluu, kehittämiseen. Jatkossa Kukkeisten ladun kunnossapito hoidetaan latukoneella, mikäli latu-uran leventäminen on voitu tehdä.

Ehdotus:
Urheiluhallin kahvion käyttövuorovaraukset nettiiin sekä avainkortilla toimivaksi.
Vastaus:
Urheiluhallin kahvion vuorovaraukset ovat jo mukana sähköisessä varauskalenterissa. Kortinlukijalaitteen hankkiminen oveen on kallis investointi kahvion vähäisen käytön vuoksi. Nykyinen varausjärjestelmä ja kortinlukijalaite käyttävät eri ohjelmia, joten vuoron varaaja joutuu hakemaan avaimen kunnan asiointipisteestä. (Tai avainkortin, mikäli ovessa olisi kortinlukijalaite.)

Ehdotus:
Kuntosalin laitteet vaativat huoltoa. Kuntosali laitteiden huolto laitevalmistajan taholta. Kuntosalille yksi vinopenkki lisää. Kuntosalille lokerikot, jonne voi jättää avaimet ja puhelimen kuntoilun ajaksi.
Vastaus:
Kuntosalin laitteet huolletaan laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuntosalin ilmoitustaululla on ohjeet laitteiden vikailmoituksen tekemisestä, joten käyttäjät voivat ottaa yhteyttä välittömästi huomatessaan kuntosalilaitteet toiminnassa häiriön tai kuntosalilaitteen kunnon aiheuttavan vaaratilanteita käyttäjille.  Kuntosalille ei voida hankkia lisää laitteita tai penkkejä, koska turvamääräyksiä noudattaen kuntosali on jo nykyisellään täynnä. Kuntosalin seinälle on hankittu ehdotuksen mukainen lokerikko.

Ehdotus:
Urheiluhallin laajentaminen täyskokoista salibandykenttää varten + katsomo. Vakivuorot nettiin. Liikuntasalin valot ovat huonot. Urheiluhallin aukioloaikojen lisääminen.
Vastaus:
Urheiluhallin laajentaminen on taloudellisesti erittäin kallis investointi eikä todennäköisesti lisäisi puumalalaisten liikunta-aktiivisuutta. Liikuntasalin valaistus tullaan lähivuosina uusimaan, mm. loisteputkien valmistamisen päättymisen vuoksi. Valaistuksen uusiminen liitetään osaksi liikuntapaikkasuunnitelmaa. Valaistuksen uusimen edellyttää valtuuston hyväksyntää ko. määrärahalle. Vakivuorojen merkitsemistä sähköiseen kalenteriin tarkennetaan, mutta tämä edellyttää myös käyttäjiltä tietojen ilmoittamista vuoromuutoksista liikuntapalveluihin.
Urheiluhallin aukioloaikoja tarkastellaan syksyn toimintakauden alkaessa.

Ehdotus:
Leikkipuistojen nykyaikaistaminen.
Vastaus:
Leikkikentät eivät kuulu liikuntapaikkoihin, siksi palautekyselyssä annetut ehdotukset ovat annettu tekniselle toimialalle tiedoksi leikkikenttien kehittämistä varten.

 

Puumalan Tennis 88 ry:n tennishalli poistui käytöstä keväällä 2022. Maapohja on Mikkelin seurakunnan omistamaa ja sen käytöstä pitää tehdä uusi vuokrasopimus on kunnan ja seurakunnan välillä.
Ideoita maapohjan käyttöön:
Ulkokuntosalilaitteet: etenkin painopakkalaitteita toivottiin, koska kehonpainoilla toimivat kuntosalilaitteet Norppapuistossa ja pesäpallokentän vieressä eivät sovella voimaharjoitteluun.
Padel-kenttä: toivottiin etenkin käyttömaksultaan edullista kenttää kuntalaisten käyttöön
Lisäksi ehdotettiin koirien treenikenttää, pihapelipaikkaa, mäenlaskupaikkaa ja tennis/sulkapallo/padel-hallin rakentamista.
Vastaus:
Ulkokuntosalilaitteet maksavat noin 5000 €/laite, myös padel-kentän pystyttämisessä on omat kustannuksensa. Kuluvalle vuodelle ei talousarvioon ole varattu määrärahaa, joten alueen uusiokäytön ideointia jatketaan näiden ehdotusten perusteella liikuntapaikkasuunnitelmassa. Padel-kentän rakentamista on kaavailtu satama-alueelle, lähelle Veera-huoltorakennusta.

 

Palautetta liikuntatoiminnasta sekä vastaukset ehdotuksiin

Ehdotus:
Kiipeilyseinä hyötykäyttöön. Lisää ohjaajia ja tapahtumia ympäri vuoden.
Vastaus:
Kiipeilyseinän käyttö on valitettavan vähäistä. Viime vuosina Puumalan yhtenäiskoulu on järjestänyt kiipeilykerhon, jossa on käynyt jonkin verran lapsi ja nuoria. Liikuntapalvelut tarjosi syksyllä 2021 Puumalassa erittäin edullista ohjaajakoulutusta kiipeilyseinän käyttöön. Koulutukseen ei ilmoittautunut yhtään henkilöä. Kiipeilytoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneet henkilöt voivat olla yhteydessä liikuntapalveluihin, uusi ohjaajakoulutus voidaan järjestää. Uusi kiipeilyä varmistava laite asennetaan kiipeilyseinän yläpuolelle keväällä 2023.

Ehdotus:
Monipuolisemmin tapahtumia ympäri kuntaa.
Vastaus:
Geopark-kohteissa on järjestetty tapahtumia esimerkiksi Lasten kesäviikolla, mutta osallistujia on ollut hyvin vähän. Vanhusten viikolla on jo perinteeksi muodostunut tapahtuma Norppalaavulla, jonne osallistujia on tullut varsin mukavasti.
Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestävät mielellään tapahtumia kaikkialla kunnassa, mikäli kyläkunnalta löytyy yhteistyökumppani. Nuoriso- ja liikuntapalveluissa toivotaan yhteydenottoja tahoilta, joiden kanssa yhteisiä tapahtumia voisi järjestää.

Ehdotus:
Uusia ryhmäliikuntatunteja ja erilaisia lajikokeiluja. Liikuntaryhmiä päivällä ja/tai illalla.
Vastaus:
Liikuntapalvelujen ”Liiku Puumalassa”-hanke järjestää vuoden 2023 aikana uusia ryhmäliikuntatunteja ja lajikokeiluja. Suurena haasteena on eri alojen ohjaajien saaminen Puumalaan arki-iltaisin. Ehdotuksia ohjaajista ja lajeista voi vinkata liikuntapalveluihin! Puumalan kansalaisopisto uudistaa toimintaansa, joten liikuntaryhmiin liittyvä palaute on toimitettu myös tiedoksi myös kansalaisopistoon.

Ehdotus:
Vauvavuoro kuntosalille.  Lapsiparkki/lastenhoito.
Vastaus:
Kuntosali ei ole turvallinen paikka lapsille. Toiveet lastenhoidon järjestämisestä, jotta vanhempi/vanhemmat pääsevät liikkumaan on välitetty Puumalan MLL:n yhdistykselle, seurakunnalle ja varhaiskasvatukseen.

 

Otamme jatkossakin mielellämme vastaan palautetta ja ehdotuksia!

Liikuntapalvelut:
Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri
Sanna Pölönen, liikunnanohjaaja

Tekniset palvelut, liikuntapaikkojen kunnossapito:
Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Keijo Montonen, työnjohtaja

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)puumala.fi