Kotikuntastipendin haku

OPISKELIJOIDEN KOTIKUNTASTIPENDI

Puumalassa kirjoilla vuodenvaihteessa 2020 – 2021 ollut ja vieraalla paikkakunnalla opiskeleva alle 29-vuotias on oikeutettu saamaan opiskelijan kotikuntastipendiä 400 euroa vuodessa.

Opiskelun tulee olla tutkintoon tähtäävää päätoimista opiskelua ja se on osoitettava oppilaitoksen antamalla lukuvuotta 2020-2021 koskevalla opiskelutodistuksella. Päätoimisuuden määrittelyyn sovelletaan opintotukilain ja –asetuksen määräyksiä.

Opiskelijoiden kotikuntastipendi on korvausta opiskelu- ja kotikunnan välisistä sekä opiskelupaikkakunnalla aiheutuvista matkakustannuksista sekä opiskelupaikkakunnalla aiheutuvista asumiskustannuksista.

Stipendi maksetaan kerran vuodessa hakemusten perusteella huhtikuussa. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee laittaa

  • hakijan osoite
  • hakijan puhelinnumero
  • hakijan pankkitilin numero

Lisäksi hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen antama opiskelutodistus.

Hakemus tulee toimittaa osoitteella Puumalan kunta, Hyvinvointipalvelut, Keskustie 14, 52200 Puumala (kuoreen merkintä kotikuntastipendi), tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@puumala.fi viimeistään keskiviikkona 10.3.2021 klo 15.00. Lisätietoja: palvelujohtaja Anne Julin, p. 050 342 5037, anne.julin@puumala.fi.