Kunnanhallitus käsittelee kunnan lausuntoa Eloisan palvelustrategiasta ja -suunnitelmasta

16 elokuun, 2023
Kunnan viranhaltijat ovat valmisteelleen Puumalan kunnan lausunnon Eloisan palvelustrategiaan ja -tuotantosuunnitelmaan.  Kunnanhallitus käsittelee ja päättää lausunnosta tulevana maanantaina (21.8.) ja lausuntoluonnos on luettavissa täältä.
Eloisan esitysluonnos on Puumalalle pääsääntöisesti hyvä siksi, että lähtökohtana on sote-asematasoiset palvelut Puumalassa. Puumala olisi ns. pienten kuntien ainoa sote-asema. Käytäntö ja työvoimatilanne ratkaisevat tulevaisuudessa paljon, mutta lähtökohtaisesti sote-asemalla olisi lähipalveluna eniten käytetyt avoterveydenhuollon palvelut, laboratorion näytteenoton, fysioterapian, suun terveydenhuollon sekä neuvolan palvelut. Kirjaus sote-asemasta tulee sisältyä myös varsinaiseen esitykseen.
Puumalalle kriittinen ja ensiarvoisen tärkeä palvelu on monitoimiyksikön säilyminen eli päivystyksen saatavuus 24/7 ensihoitajan ja pelastustoimen yhteistyöllä. Hyvät kokemukset tästä kantavat ja ihmiset arvostavat palvelun korkealle. Monitoimiyksikkö on luonnosesityksen mukaan säilymässä Puumalassa.
Puutteet ja huolet koskevat etenkin suun terveydenhuoltoa ja kiinteistöjen sopeuttamista.
Edunvalvonnallisesti on  keskeistä, että alueella pystytään palvelemaan myös kausiväestöä. Puumalan kunta pyysi pelastustoimelta arvion siitä, mitä suuruusluokkaa on kesäaikaisen ja pitkälti vapaa-ajan asumiseen perustuvan valmiuden ja tehtävien hoitamisen hinta. Pelastustoimen osalta hintalappu on Etelä-Savossa noin 420 000 euroa vuodessa. Tärkeää nyt olisi se, että vastaava hintalappu arvioitaisiin terveyspalveluiden puolella ja saataisiin kuvaa edunvalvonnan tueksi. Tarkoitus on, että palvelutarve tunnistetaan läpinäkyvästi ja palvelu pystytään oikeutetun rahoituksen turvin toteuttamaan myös tulevaisuudessa vapaa-ajan asukkaille. Vapaa-ajan asuminen / monipaikkaisuusvaikutus tulee saada hyvinvointialueiden rahoituslakiin tekijäksi.
Lisätiedot, palaute ja evästykset: Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi, p. 050 375 8541