Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan käytännön toimintaa. Se vastaa hallinnosta, taloudesta, laillisuudesta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.
Hallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn menevät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Valtuusto valitsee keskuudestaan kunnanhallituksen seitsemän jäsentä. Puumalan nykyisen hallituksen paikkajako on keskusta 4, sdp 2, perussuomalaiset 1.
Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Kunnanhallituksen kokoonpano:

Kautonen Harri, pj (kesk), 0500 441 878
Montonen Keijo, vpj (sdp), 0500 682 666
Hämäläinen Mika (kesk), 0400 795 365
Pitkonen Laura (sdp), 0400 322 305
Tella Airi (kesk), 044 976 5621
Korhonen Minna (kesk), 040 830 9323
Laine Martti (ps), 0500 654 596
Esittelijä, kunnanjohtaja Niina Kuuva, 050 375 8541
Sihteeri, hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti, 040 823 0449