Kuntavaalit 2021

VAALIPÄIVÄN 13.6.2021 ÄÄNESTYS

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Puumalassa vaalipäivän äänestyspaikka on Kunnantalo valtuustosali, Keskustie 14 klo 9:00-20:00

https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana

 

KORONAOHJEITA ÄÄNESTÄJILLE

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä mene sisälle vaalihuoneistoon!

Ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona, puh 050 301 2875

https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

 

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeustiedot määräytyvät 23.4.2021 eli 51. päivänä ennen kuntavaaleja olevan kotipaikan mukaan.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

https://vaalit.fi/aanioikeus-ja-aanioikeusrekisteri3

 

VAALIMAINONTA

Kuntavaaleja 2021 varten kunnan vaalimainoskehikot sijoitetaan kunnantalon edessä olevalle katualueelle. Jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa kaksi paikkaa, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 19.5.2021. Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.

Vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä, ylläpidosta ja poistamisesta vastaa kunnan tekniset palvelut.

https://vaalit.fi/vaalimainonta

 

KORONAVARAUTUMINEN

https://vaalit.fi/kuntavaalit-ja-koronavarautuminen

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskustie 14, 52200 Puumala
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, Mervi Kelloniitty puh 050 342 4419 mervi.kelloniitty@puumala.fi

Lue lisää kevään 2021 kuntavaaleista osoitteesta https://vaalit.fi/kuntavaalit