Lautakunnat

Lautakuntia Puumalassa toimii neljä: hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lautakunnat huolehtivat oman alansa tehtävien toteuttamisesta, hankinnoista ja määrärahojen käytöstä, kunnanhallituksen määrittelemissä eurorajoissa. Lautakunnat laativat myös sektorinsa talousarviot, suunnitelmaesitykset ja toimintakertomukset. Lautakunnat kokoontuvat 5-7 kertaa vuodessa.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta vastaa esi- ja perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, kansalaispistosta sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Lautakunnalle kuuluvat myös opetussuunnitelmien hyväksyntä ja koulutuksen arviointi.

Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän jäsentä.

Pitkonen Laura, pj (sdp), 0400 322 305
Granfelt Mari, vpj (kesk), 050 327 7474
Lempiäinen Elisa (sdp)
Laamanen Kari (kesk), 0400 152 146
Puttonen Jere (kesk), 044 065 4005
Kotsalainen Lauri (ps), 044 985 3728
Hannula Kaija (kd), 050 537 1617
Esittelijä, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja Anna-Mari Summanen, 050 342 5037
Sihteeri, hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty, 050 342 4419

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii ympäristöstä ja kadunpidosta, päättää kunnan alueiden, kiinteistöjen ja toimitilojen maksuista sekä vuokraamisesta. Se vastaa hankkeiden suunnittelu- ja urakkasopimuksista sekä kustannusarvioiden hyväksymisestä. Lautakunta valvoo myös urakoiden toteuttamiset.
Teknisessä lautakunnassa istuu seitsemän jäsentä.
Hämäläinen Mika, pj (kesk), 0400 795 365
Penttinen Laura, vpj (sdp), 050 447 3313
Torvinen Leena (sdp), 050 582 3345
Karjalainen Esa (kesk), 0500 150 145
Kyhyräinen Paavo (kesk), 0500 191 745
Laine Martti (ps), 0500 654 596
Lipo-Lempiäinen Tiina (kok), 050 347 3680
Esittelijä, tekninen johtaja Kimmo Hagman, 0500 654 590
Sihteeri, toimistosihteeri Maiju Hallivuo, 040 823 0465

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on kunnan toimintaa ja päätöksentekoa valvova elin.
Sen tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntonen Jaakko, pj (kok), 040 522 5635
Granfelt Mari, vpj (kesk), 050 327 7474
Virtanen Samu (kesk), 040 865 7106
Ihanamäki Pirkko (sdp), 040 836 9812
Niemi Sakari (ps), 0500 238 585

Kokousten sihteeri, hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty, 050 342 4419

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Viisijäseninen keskusvaalilautakunta vastaa ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

Hämäläinen Timo, pj (kesk), 050 406 0235
Markkanen Marja Liisa, vpj (sdp)
Valkiainen Pirjo (kd)
Lasaroff Sirpa (ps)
Kuntonen Jaakko (kok)
Kokousten sihteeri, hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty, 050 342 4419

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puumalan kunnassa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto. Neuvostossa on 7 jäsentä. Se toimii kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä erityisesti ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on

 • edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista päätöksentekoon
 • edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa:
  – asumisessa
  – sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa
  – kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
 • seurata vanhusten ja vammaisten näkökulmasta päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
 • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä
Kari Laamanen pj., 040 015 2146, kari.laamanen(at)puumala.fi
Eeva-Liisa Luukkonen, 050 065 4155, eevaluuk(at)gmail.com
Helvi Valtonen, 050 015 5276, valtonen.helvi(at)gmail.com
Liisa-Leena Vidman, 040 047 9601, liisa-leena.vidman(at)essote.fi
Pirkko Ihanamäki, 040 836 9812, pirkko.ihanamaki(at)puumala.fi
Sonja Hämäläinen, 050 343 2475, sonja.hamalainen(at)evl.fi
Anu Valtonen, 050 571 3241, valtonenanu@gmail.com
Kokousten esittelijä/sihteeri: hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja Anna-Mari Summanen, 050 342 5037, anna-mari.summanen(at)puumala.fi

Nuorisovaltuusto

Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa nuorten vaikuttaminen nuoria koskevia asioita käsiteltäessä kunnan eri hallinnonaloilla ja helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista hallintokuntien työskentelyssä. Lisäksi vaikuttamista nuorten viihtyvyyteen ja aktiviteetteihin voidaan tehdä nuorisovaltuuston järjestämällä toiminnalla tai olemalla mukana muissa alueella järjestettävissä aktiviteeteissä ja tapahtumissa. Nuorisovaltuuston toimikausi on kalenterivuosi.

Ahonen Sinna
Asikainen Aino
Hupli Maria
Hurskainen Vilma
Härkönen Eerica
Kaarre Jussi
Martikainen Siiri
Rantala Lucas
Tarhonen Siiri
Toikkanen Saku
Tuovinen Maija

Kokousten sihteeri: vapaa-aikasihteeri Tuovinen Virpi

Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote).

Kirjaston palvelut Puumala hankkii ostopalveluina Mikkelin kaupungilta.