Presidentinvaali 2024

Presidentinvaalin 2024 toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.

Presidentinvaalin 2024 toisen vaalin ennakkoäänestys on ajalla 31.1.-6.2.2024.

 

Äänioikeutettu presidentinvaalissa on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 28.1.2024 täyttää 18 vuotta.

Presidentinvaalin äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Presidentinvaalin vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti.

Kuulutus presidentinvaalista 2024

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Presidentinvaalin toinen kierros toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00.

Vaalipäivän äänestyspaikka on Puumalan kunnantalo, Keskustie 14, 52200 Puumala.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Presidentinvaalin ennakkoäänestyspaikkoina on Puumalan kunnantalo, Keskustie 14 ja Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175.

Presidentinvaalin toisen kierroksen ennakkoäänestys on ajalla 31.1.-6.2.2024.

 

Toisen kierroksen ennakkoäänestys Puumalan kunnantalolla:            

31.1.-2.2.2024                    klo 9.00-17.00
3.-4.2.2024                         klo 10.00-14.00
5.-6.2.2024                         klo 9.00-17.00

 

Toisen kierroksen ennakkoäänestys Hurissalon kylätalolla:                  

2.2.2024                              klo 13.00-18.00

 

Äänestyspaikalle on ehdottomasti otettava mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja!

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille virka-aikana kello 8.00–16.00 puh. 040 823 0449. Ilmoittautuminen toiselle äänestyskierrokselle viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00. Jos henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ei mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen enää tarvitse ilmoittautua.

Ilmoittautua voi myös lomakkeella, joka toimitetaan: Puumalan keskusvaalilautakunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomake: Kotiäänestyslomake

Lomakkeita voi myös noutaa Puumalan kunnantalon asiointipisteestä.

Lisätietoja kotona äänestämisestä: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

 

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään vanhustyön palveluasunnoissa vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä asuvat henkilöt.

Lisätietoja laitoksessa äänestämisestä: https://vaalit.fi/aanestaminen-laitoksessa

 

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä, joten  äänestyspaikalle on ehdottomasti otettava mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.  Jos äänestäjällä ei ole vaadittavaa asiakirjaa niin lähimmältä poliisilaitokselta voi hakea äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessa tarvitsee kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa. Lupapalvelun ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.

Lisätietoja vaaleista https://vaalit.fi/etusivu

 

VAALIMAINONTA

Ulkomainonta:
Puumalan kunnanhallitus on päättänyt 16.10.2023 § 147, että presidentinvaalia 2024 varten kunnan vaalimainoskehikot sijoitetaan kunnantalon edessä olevalle katualueelle. Jokainen ehdokkaan asettava ryhmä saa kaksi paikkaa, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 10.1.2024. Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.

Tienvarsimainokset:
Kunnan keskustan alueella ehdokkaan omat mainokset eivät ole sallittuja vaan ne tullaan poistamaan.
Muutoin pyydetään huomioimaan ELY-keskuksen ohjeistus https://www.ely-keskus.fi/vaalimainonta.

Vaalikampanjointi ennakkoäänestyksen aikana 17.-23.1.2024 (31.1.-6.2.2024) sekä vaalipäivänä 28.1.2023 (11.2.2024):
Vaalikampanjointi ei ole sallittua yllä mainittuina aikoina kunnantalon edustalla olevalla Puolukkatorilla ja ylätorilla eikä Keskustien varrella ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä eikä Hurissalon kylätalon välittömässä läheisyydessä ennakkoäänestyspäivinä 19.1.2024 (2.2.2024).