Puumalalaiset tutkitusti tyytyväisiä asuinkuntaansa

30 syyskuun, 2020

Puumalan asukkaat ovat kesällä toteutetun kyselytutkimuksen mukaan hyvin tyytyväisiä asuinkuntaansa. Kyselyn toteutti Taloustutkimus ja samassa yhteydessä tutkittiin myös 14 muun suomalaisen kunnan asukkaiden tyytyväisyyttä. Puumalan tulokset olivat selvästi tutkimuskuntien keskimääräistä tasoa positiivisemmat.

Kysyttäessä kokonaistyytyväisyyttä kotikuntaan Puumala sai keskiarvoksi 8,56, kun muissa tutkimuskunnissa arvosana oli 8,11. Peräti 59 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväisiä asuinkuntaansa. Erityisen paljon Puumalassa arvostetaan asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja myönteistä julkisuuskuvaa. Vain yhdessä kysymysosiossa Puumala sai muuta kuntajoukkoa heikommat arvosanat: välimatkat eri työpaikkoihin ovat vastaajien mielestä Puumalassa selvä heikkous.

”Yleensä asukastutkimuksissa ja niin tässäkin projektissa havaittiin, että suuri osa kuntalaisista ei ole kovin kiinnostunut osallistumaan asuinkunnan asioiden kehittämiseen. Puumalassakin on toki suuri joukko sellaisia ihmisiä, joita osallistuminen ei kovin paljon kiinnosta, mutta on kuitenkin myös selvästi muita kuntia isompi joukko sellaisia, jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan. Tähän kannattaa Puumalassa tarttua näin kuntavaalien alla”, kertoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kari-Pekka Töyrylä.

 ”Poismuuttoajatukset Puumalasta ovat vähäisempiä kuin tutkituissa kunnissa keskimäärin. Lisäksi puumalalaisten tyytyväisyydestä asuinkuntaansa kertoo korkea suositteluhalukkuuslukema. Taloustutkimuksen tietopankkivertailun perusteella julkiselle sektorille tehtyjen suositteluhalukkuusmittausten mukaan Puumalan tulos on aivan tietopankin huippuluokkaa”, Töyrylä jatkaa.

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen mukaan kyselyssä on myönteistä se, että erityisesti kuntastrategiassa esiin nostetut teemat lapsiperheet, laatuasuminen ja hyvinvointi näkyvät tuloksissa. Myös poismuuttohalukkuus on huomattavasti muita kuntia pienempää.

”Mutta parannettavaakin on edelleen. Erityisesti asumiskustannukset ja kaikkien tarvittavien palvelujen saatavuus nousivat kyselyssä esiin sellaisina joihin on tärkeää lähitulevaisuudessa panostaa.”

Kyselytutkimuksen otos oli Puumalassa 100 vastaajaa ja koko tutkimuksessa vastaajia oli noin 1800.

Lisätietoja: Matias Hilden, puh. +358 (0)50 375 8541 matias.hilden@puumala.fi