Puumalan kirkonkylän ja sataman yleissuunnitelma

6 toukokuun, 2022

Puumalan kirkonkylän ja sataman yleissuunnitelma on valmistunut!

Yleissuunnitelmatyön toteutti FCG Oy. Yleissuunnitelman tausta-aineistona on käytetty Puumalan kunnan ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden laatimaa visioluonnosta. Aalto-yliopiston opiskelijat ovat laatineet yhteensä 11 ryhmätyötä, joissa on ideoitu uusia toimintoja Puumalaan. Opiskelijatöiden ja visioluonnoksen lisäksi lähtöaineistona on käytetty Puumalaan vuonna 2014 laadittua yleissuunnitelmaluonnosta (VSU, 2.12.2014).

Yleissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on muodostaa määriteltyjen kehittämisen kohdealueiden osalta yhteistyössä ohjausryhmän ja osallisten kanssa tavoitetila ja esittää visio alueen kehittämisen jatkotoimenpiteistä. Yleissuunnitelmassa on muodostettu kehittämisen visio, määritelty
alueelle sijoittuvia toimintoja sekä aikataulutettu yleissuunnitelmatasoisesti tulevia toimenpiteitä ja investointeja.

Yleissuunnitelmatyön aluksi toteutettiin haastattelut tunnistettujen sidosryhmien jäsenien kanssa. Näitä sidosryhmien jäseniä olivat mm. alueella toimivat yrittäjät, harrastajat ja kiinteistönomistajat. Haastatteluiden pohjalta saatuja tietoja käytettiin yleissuunnitelman ideoinnissa.

Puumalan kunnan määrittelemiä tavoitteita yleissuunnitelmalle olivat:
• Paikoitusratkaisujen suunnittelu määritellyillä alueilla
• Viitoituksen ja kalustuksen suunnittelu kirkonkylän alueelle
• Veeranrannan ja Koulukartanon alueen suunnittelu
• Sataman laajentumisen tarkastelu
• Luotsiaseman alueen toiminnallisuuksien tarkastelu
• Tien ja ympäristön tarkastelu Satamatieltä Satamatorille
• Kantatie 62:n ja Keskustien liittymän toiminnallisuuden tarkastelu
• Keskustie 10:ssä sijaitsevan tontin suunnittelu / vaihtoehtoisten toteutustapojen tarkastelu

Koko yleissuunnitelma-aineisto on käytössänne ja tutustuvana näiden linkkien kautta. Tarkastelua helpottaa, kun lähtee liikkeelle suunnitelmaselostusliitteestä.

Lisätietoja:

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, p. 050 375 8541, niina.kuuva@puumala.fi
Kimmo Hagman, tekninen johtaja, p. 0500 654 590, kimmo.hagman@puumala.fi

Aineistot:

01_Puumala_Sisääntuloristeysalue_A4_MK750

02_Puumala_Hollituvan alue_A4_MK500

04_Puumala_luotsiasema_matonpesu_A4_MK500

05_Puumala_MAS_Satama

05_SAT_suunnitelmakartta

06_Puumala_MAS_Koulukartano

06_Puumala_Veeranranta_selitteet_600x297_MK500

07_Satamatie ja sillanalus

08_Puumala_Keskustie10_VE1_A4_MK500

08_Puumala_Keskustie10_VE2_A4_MK500

Puumala_havainnekuva_yhdistelmäkartta_565x435_MK2000

Puumala_liikennekaavio_A3

Puumala_opastussuunnitelma_150x150

Puumala_suunnitelmaselostus

Puumalan sataman vaihtoehdot saatekirje_9.12.2021