Puumalan kunnan ostolaskutiedot

Tälle sivustolle lisätään Puumalan kunnan ostolaskutiedot excel-muodossa.

Ostolaskut 2020 Puumala

Ostolaskut 2019 Puumala
Ostolaskut 2018 Puumala

Miksi ostolaskut julkaistaan?

Kunnan menoista valtaosa kohdistuu ostoihin toisilta osapuolilta. Ostot voivat olla esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen hankintaa. Kunta puolestaan itse on julkisyhteisö, joka saa rahoituksensa valtaosin veroina ja valtionosuuksina. Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteisyyteen. Ostolaskujen avaamisen tarkoitus on lisätä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten paikallisdemokratiaa. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä. Julkistaminen on myös osa kunnan sisäistä valvontaa, ja vahvistaa sitä, että kunnanhankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti. Ostolaskujen julkistaminen on yleistynyt viime aikoina. Erityisesti näin ovat menetelleet maamme suurimmat kaupungit. Puumalan kunta on aiemmin julkistanut ostolaskutietoja vuodelta 2015 ja 2016, mutta tuolloin aineisto oli ohjelmistosyistä suppeampaa.

Ostolaskutiedoista on jätetty pois yksityishenkilöille ja toiminimiyrittäjille suoritetut maksut. Näiden osalta on kirjattu maksun saajaksi joko ”yksityishenkilö” tai maksun tarkoitusta kuvaava tunnistetieto. Toiminimiyrityksiä koskevia tietoja on tulkittu henkilötietoina, eikä niiden luovuttaminen (asettaminen nähtäville tietoverkkoon) olisi tässä tapauksessa henkilötietolain mukaista. Tiedot voi kuitenkin saada halutessaan nähtäväksi esimerkiksi kunnantalolla.

Aineistossa ovat kunnat suorittamat maksut yrityksille ja muille yhteisöille. Valtaosa maksuista on kunnan itsensä rahoittamia, mutta mukana on myös maksuja, joissa alkuperäinen maksaja on ollut joku toinen. Summat sisältävät arvonlisäveron vain siinä tapauksessa että ne jäävät kunnan kustannettavaksi. Aineistoon sisältyvät vain kunnan käyttötalousmenot: esimerkiksi investointimenot ja lainanlyhennykset eivät sisälly siis aineistoon.

Ostolaskudatassa on mukana myös joitain kunnan sisäisiä laskueriä, kuten vaikkapa sisäisiä toimistotarvike- tai kopiointikirjauksia, jotka on tiliöity vasta laskun suorittamisen jälkeen. Pääsääntöisesti lasku tiliöidään kuitenkin jo maksuvaiheessa.

Haluan tietää miksi kunta on maksanut aineistossa näkyvän summan jollekin yritykselle. Voinko saada sen selville?
Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteiseen hallintoon. Kunnan asiakirjat, myös ostolaskut, ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei kunnalla ole lakisääteistä velvollisuutta salata asiakirjaa. Nämä syyt löytyvät laista viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 Jos olet kiinnostunut jostain yksittäisestä laskusta tai toimittajasta, niin pyydämme ottamaan yhteyttä talouspalvelut@puumala.fi tai 040 823 0453. Varauduthan yhteyttä ottaessasi siihen, että tietojen etsimisessä voi kestää aikansa, pääsääntöisesti kuitenkin enintään 14 vuorokautta. Lisätietoja saa myös kunnanjohtaja Niina Kuuvalta, niina.kuuva@puumala.fi tai 050 375 8541