Puumalan kunta käynnistää koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut – koronaepidemia voi johtaa lomautuksiin

Puumalan kunnanhallitus päätti keskiviikkoiltana käynnistää koko kunnan henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut koronaepidemian johdosta. Neuvottelujen tarkoituksena on sopeuttaa kunnan palvelutuotanto muuttuneita olosuhteita vastaavalle tasolle. Ensisijaisena keinona käytetään työn organisointitapojen muuttamista ja sisäisiä siirtoja työtehtävistä toiseen sekä lomajärjestelyjä. Toissijaisesti kyseeseen voivat tulla osa-aikaistukset tai enintään 90 päivää kestävät lomautukset. Kunnanhallitus päätti asiasta sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Kunnanjohtaja Matias Hilden kommentoi, että neuvottelut ovat välttämättömiä rajusti muuttuneen toimintaympäristön vuoksi:

Epidemia tulee vaikuttamaan, erityisesti pitkittyessään, niin monen meidän työhön, että neuvottelujen käynnistäminen on välttämätöntä jo senkin vuoksi, että eri työntekijät saavat muuttuneessa tilanteessa tasapuolisen kohtelun. Lisäksi lainsäädännöstä johtuen jo itse neuvotteluihin kuluu varsin pitkä aika.

Ne, joilla työt ovat rajoituksista johtuen vähentyneet merkittävästi tai loppuneet kokonaan, voivat siirtyä määräaikaisesti toisiin tehtäviin tai mikäli sellaisia ei löydy, niin töitä voidaan suurelta osin järjestellä myös lomajärjestelyin. Myös ESSOTEn tehtäviin on mahdollista siirtyä tilapäisesti. Moni työntekijä on myös jo nyt miettinyt, että uskaltaako käydä töissä, jos itse tai joku läheinen kuuluu riskiryhmään, eikä etätyö onnistu. Myös tällaiset tilanteet saadaan neuvottelujen kautta ratkaistua jokaiselle työntekijälle parhaalla mahdollisella tavalla. Jos onnistumme neuvotteluissa, ja uskon että onnistumme, niin ketään ei vastoin omaa tahtoa tarvitse lomauttaa.

Puumalan kunnalla on pohjalla hyvä taloudellinen tilanne, eikä meidän tarvitse miettiä irtisanomisia. Uskon myös, että epidemian vauriot ovat meille pienemmät kuin monelle muulle kunnalle, mutta selvää on, että esim. verotulot tulevat tänä vuonna pienentymään. Luotan silti siihen, että epidemia on tilapäinen häiriö, mutta siihenkin meidän on nyt ajassa sopeuduttava.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Matias Hilden, puh. 050 375 8541, matias.hilden@puumala.fi