Rakennusjärjestyksen päivitys – osallistu kertomalla mielipiteesi

KUULUTUS PUUMALAN ALUEEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMISEN VIREILLE TULOSTA (MRL 62 JA 63 §)

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan rakennusjärjestyksen päivityksen vireille tulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta:

Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestystä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.10.—30.10.2020 (30 pv) välisen ajan Puumalan kunnanviraston teknisessä toimistossa sekä kunnan internet-sivuilla www.puumala.fi.

Osallisia rakennusjärjestyksen päivityksessä ovat suunnittelualueella asuvat ja työskentelevät henkilöt, suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat, aluetta virkistykseen käyttävät henkilöt ja kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat. Osalliset voivat osallistua rakennusjärjestyksen päivittämisen valmisteluun kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtäväoloajan päättymistä osoitteella: Puumalan tekninen lautakunta, Keskustie 14,52200 Puumala tai sähköpostitse: kirjaamo@puumala.fi.
Lisätietoja rakennusjärjestyksen päivittämisestä rakennustarkastaja Heikki Virta, puh. 050 301 2875, heikki.virta@puumala.fi ja tekninen johtaja Kimmo Hagman, 0500 654590, kimmo.hagman@puumala.fi.

Rakennusjärjestys osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Puumala 1.10.2020

Puumalan tekninen lautakunta