Tarinareitti 62 -hanke

 

Puumalan kunta aloittaa uusien reittimahdollisuuksien kartoittamisen

Kestävään monipaikkaisuuteen ja ympäristöä kunnioittavaan matkailuun pureutuva kehittämistyö Puumalassa jatkuu. Taustalla on ihmisten lisääntynyt asuminen, työskentely ja vapaa-ajanvietto useissa eri paikoissa. Luontopalvelujen kehittämisen tarve on lisääntynyt merkittävästi. Yksi keino vahvistaa myös monipaikkaisuuden ekologista kestävyyttä on kestävän liikunnan tukeminen.

Puumalan kunnassa on käynnistynyt Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama Tarinareitti 62 -esiselvityshanke (1.6.2023-31.3.2024). Hankkeen tavoitteena on edistää monipaikkaisuuteen liittyviä kestäviä ratkaisuja. Tiiviissä yhteistyössä maanomistajien ja alueen yrittäjien kanssa halutaan löytää toteutettavissa oleva ratkaisu noin 20 kilometrin pituiselle ulkoilureitille Puumalasta Mikkelin suuntaan. Ostopalveluna toteutettavaan esiselvitystyöhön on budjetoitu 30 000 euroa. Ulkoilureitin suunnittelutyö tulee etenemään maanomistajien ehdoilla. Esiselvityksen toteuttajaksi on valittu Allegra Nordics Oy.

Tarinareitti 62 -ulkoilureitti parantaa liikenneturvallisuutta ja alueellista saavutettavuutta sekä omaehtoista ja päästötöntä liikkumista eri paikkojen välillä. Ainutlaatuinen luontoyhteys elämyksineen vahvistaa kunnan elinvoimaa kilpailtaessa asukkaista, työntekijöistä ja matkailijoista. Tarinareitti 62 -ulkoilureitin visiona on luontolähtöinen hyvinvointi ja viipyilevä matkailu, joka syntyy tarinoista, historiasta, lähiruosta ja legendoista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 40 000 euroa ja rahoituksesta 80 prosenttia tulee Etelä-Savon maakuntaliitosta, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta ja 20 prosenttia Puumalan kunnalta.

Hankehakemus

Hankesuunnitelma

Lisätietoja antavat:

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, puh. 050 375 8541, niina.kuuva@puumala.fi