Tilat avautuvat ja kansalaisopisto sekä liikuntapalvelut aloittavat lähiopetuksen

26 tammikuun, 2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 25.1.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumoaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kuntien alueilla voimassa olleen, tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskeneen rajoituspäätöksen. Aluehallintovirasto kumoaa rajoitukset, koska sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

 

Perjantaista 28.1.2022 alkaen urheiluhalli, pukukopit ja nuorisotalo ovat jälleen käytössä. Kunta korostaa sitä, että tilojen käyttäjien tulee noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Pyydämme tilojen käyttäjiä noudattamaan ohjeistusta sekä välttämään lähikontakteja. Mikäli kuulut riskiryhmään, harkitse tarkkaan osallistumista. Tautitilanne ei ole helpottamassa, vaikka rajoituksia puretaan. Tilojen terveysturvallisella käytöllä pyritään varmistamaan se, että harrastaminen voisi jatkua jälleen mahdollisimman normaalisti.

 

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston lähiopetus alkaa tiistaina 1.2.2022. Kuntosaliryhmissä noudatetaan kuntosalin henkilömäärärajoitetta eli 8 henkilöä. Kansalaisopisto ohjeistaa opiskelijoita tarkemmin. Kansalaisopiston kuorolaulutoiminta alkaa Essoten suosituksia noudattaen vasta 8.2.2022 jälkeen.

 

Kuntosali ja urheiluhalli

Urheiluhalli avautuu 28.1.2022.

Liikuntapalveluiden sekä kansalaisopiston ohjatut lähiliikuntaryhmät aloittavat toiminnan 1.2.2022 alkaen. Urheiluhallin vakituiset käyttövuorot jatkuvat jo perjantaista 28.1.2022 lähtien.

Kuntosali on avoinna siten, että kuntosalilla voi olla enintään 8 henkilöä kerrallaan. Henkilömäärärajoitus koskee sekä yksityishenkilöitä että ryhmiä.

Pukutiloissa, aulatiloissa ja käytävätiloissa on vahva maskisuositus ja turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia on noudatettava sekä tilakohtaisia käyttäjärajoituksia. Turvaväleistä sekä käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia ja laitteet/välineet tulee desinfioida aina käytön jälkeen. Toiminnassa luotamme jokaisen kävijän omavalvontaan ja haluun toimia ohjeiden mukaisesti. Urheilusuorituksen aikana ei maskia tarvitse käyttää.

 

Yhtenäiskoulu

  1. luokkalaisille ja sitä vanhemmille suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Koulun kerhotoiminta ja Harrastamisen Suomen mallin kerhot jatkuvat normaalisti. Vahva maskisuositus 6.-9.luokkalaisille koskee myös kerhotoimintaa.

Koulun ulkopuolisten henkilöiden (eli muut kuin koulun henkilökunta ja oppilaat) oleskelua koulun tiloissa ja pihalla vältetään koulun toiminta-aikaan.

 

Nuorisopalvelut

Kerhotoiminta jatkuu edelleen, samoin nuorisotalon avointen ovien toiminta. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskin käyttöä. Maskeja on saatavilla kerhoissa ja nuorisotalolla.

 

Kirjasto

Puumalan kirjasto on osa Mikkelin seutukirjastoa ja noudattaa siten Mikkelin kaupungin ohjeistusta.

Kirjastolla tulee noudattaa turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja voimassa on vahva maskisuositus. Palveluaikana asiakkaalle annetaan maksutta maski pyydettäessä, jos asiakkaalta maski on unohtunut. Omatoimikirjasto on toiminnassa, koska myös omatoimiaikana pystytään terveysturvallisesti toimimaan/asioimaan.

 

Kunnantalo

Kunnantalo on avoinna normaalisti. Yhdistykset voivat varata tiloja, mutta voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta tulee noudattaa. Myös turvavälit tulee pitää. Kunnantalolla on vahva maskisuositus ja hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia.

Etätyöpisteitä voi varata.

 

Lisätiedot: Niina Kuuva, kunnanjohtaja, 050 3758541.

 

 

Alueella voimassa olevat muut rajoitukset:

 

  1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

  • Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.
  • Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2021Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 265kB  (pdf)

UKK: Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat?

UKK: Mitä toimintaa kokoontumisrajoitukset eivät koske?

 

  1. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 21.1.–20.2.2022.

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.1.2022Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 227kB  (pdf)

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa?

 

  1. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tartuntatautilaki 58 c §Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä, Avautuu uudessa välilehdessä (finlex.fi)

 

  1. Valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset

Ravintolarajoituksista päättää valtioneuvosto. Lue lisää voimassa olevista ravintolarajoituksista valtioneuvoston verkkosivuiltaLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä, Avautuu uudessa välilehdessä.