Aalto-yliopiston suunnitelmat Puumalan keskustan kehittämiseksi valmistuneet: tutustu ja äänestä mielestäsi parasta työtä!

Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on syksyn 2020 aikana syventynyt ja tutustunut Puumalaan osana ”Maisema ja alueiden käyttö”-kurssiaan. Kurssin tehtävänä on ollut laatia kehittämissuunnitelma Puumalan keskustan alueelle, ja suunnitelmia on laadittu yhteensä 11 kappaletta.

Jokainen suunnitelma keskittyy hieman eri alueisiin ja asioihin ja sisältävät runsaasti erilaisia ja eri tasoisia ehdotuksia, eikä yksittäistä suunnitelmaa tulla välttämättä toteuttamaan sellaisenaan. Tarkoituksena on kuitenkin alkuvuodesta 2021 muodostaa töiden pohjalta visio Puumalan keskustasta vuonna 2030 ja laatia vision toteuttamiseksi toimenpideohjelma.

Suunnitelmat löytyvät alta PDF-tiedostona. Tutustuttuasi niihin toivomme, että voisit vastata suunnitelmia koskevaan kyselyyn ja äänestää mielestäsi parhaita suunnitelmia. Lisäksi kyselyssä toivotaan, että jokainen nostaisi esille eri suunnitelmista esiin nousevia yksittäisiä toimenpiteitä tai parannusehdotuksia. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Puumala-tuotepalkintoja. Kyselyyn voi vastata 10.1.2021 saakka.

Raportin tehneillä Aalto-yliopiston opiskelijoilla on tekijänoikeuslain mukainen oikeus työhönsä. Opiskelijat ovat antaneet suostumuksensa raportin julkaisemiseen Puumalan kunnan verkkosivuilla. Lukuunottamatta tekijänoikeuslain sallimia poikkeuksia käyttö muuhun tarkoitukseen edellyttää tekijöiden luvan.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Matias Hilden, puh. 050 375 8541, matias.hilden@puumala.fi

Kysely löytyy täältä (avautuu uuteen ikkunaan)

NRO 1 Halme_Korjus_Niemenpera_
NRO 2 Hiekkamies_Juvonen_
NRO 3 Kantola_Mikkonen
NRO 4 Kunnaton_Salminen_
NRO 5 Nyholm_Salonen
NRO 6 Hettula_Kyyhkynen_
NRO 7 Kemppinen_Pirinen
NRO 8 Kuukka_Närhi_Salonen_
NRO 9 Hietanen_Kärnä_
NRO 10 Aino N_Maija P_
NRO 11 Pääkkönen_Rönkkö