Avoimet työpaikat

Näillä sivuilla ilmoitetaan Puumalan kunnan avoimista työpaikoista. Muiden työnantajien ilmoittamat työpaikat löytyvät TE-palveluiden sivuilta.

Monet työnantajat etsivät myös työntekijöitä hiljaisessa haussa. Jos etsit työtä Puumalasta, ota yhteyttä esim. elinkeinokehittäjä Heikki Pietariseen, puh. 050 465 7977.

*******************************************************************************

Haemme palvelukseemme ASUNTOSIHTEERIÄ
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempi opisto- tai kouluasteen tutkinto sekä riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon tai vastaaviin toimisto- ja taloushallinnon tehtäviin. Arvostamme isännöitsijäkoulutusta. Asuntosihteeri huolehtii mm. kunnan omistamien vuokra-asuntojen asukasvalinnoista. Tehtävän hoito edellyttää joustavaa palveluasennetta, tuloshakuisuutta ja organisointikykyä. Asuntosihteeri sijaistaa rakennusvalvonnan toimistosihteeriä, joten sähköisen lupajärjestelmän (lupapiste.fi), FactaMap-paikkatieto-ohjelman ja Facta-kuntarekisterin osaaminen katsotaan eduksi. Asuntosihteeri toimii myös teknisen lautakunnan sihteerinä.
Virka täytetään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot KVTES:n mukainen.
Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan keskiviikkoon 24.2.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostilla: kirjaamo@puumala.fi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Kimmo Hagman puh. 0500 654 590.

******************************************************************************

Haemme palvelukseen MAASTOREITTIEN TOTEUTTAJAA / ASIANTUNTIJAA

Haemme Puumalaan osaavaa ja kokenutta polkureittien ja virkistyskohteiden parannustoimet hallitsevaa henkilöä, määräaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikaisuus perustuu hankkeelle myönnettyyn projektirahoitukseen. Toivomme että voit aloittaa huhtikuun alussa 2021. Hankkeen toimenpiteet on toteutettava vuoden 2021 loppuun mennessä ja asiantuntijan työpanokseen varattua määrärahaa meillä on enintään puolen vuoden toteutuksen verran. Rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Leader toimintaryhmä Veej’jakaja ry:n kautta sekä Puumalan kunta.

Tehtäviäsi ovat kunnan ja maanomistajien välisten sopimusten laatiminen ja viimeistely, tarvikkeiden hankintatoimet, opasteiden ja pitkospuiden sekä muiden tarvittavien varusteiden asentaminen maastossa sekä reittien digitointi kartta-alustalle (Outdooractive). Tehtävään sisältyy myös tiedottaminen ja hankehallinnointi.

Vapaamuotoiset hakemukset 5.3. klo 16:00 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@puumala.fi

Lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Hagman, 0500 654 590, kimmo.hagman@puumala.fi

tai elinkeinokehittäjä Heikki Pietarinen, 050 465 7977, heikki.pietarinen@puumala.fi

Työpaikan osoite: Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 PUUMALA

******************************************************************************

PUUMALAN KUNTA TARJOAA KESÄTYÖPAIKKOJA SEURAAVASTI:

Työntekijä
Etsimme kätevää ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevää työntekijää Liehtalanniemen museotilan kunnostustöihin ajalle 2021 (tai sopimuksen mukaan). Työtehtäviin kuuluu mm. risuaitojen rakentaminen ja korjaus, puunkaato, ympäristön siistiminen ja pienet korjaustyöt. Viikoittainen työaika on 38,25. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät TS:n mukaan.

Lisätietoja: tekninen johtaja Kimmo Hagman, puh. 0500 654 590.

Opas-pehtorin sijainen Liehtalanniemen museotilalle
Puumalan kunnan matkailu- ja kulttuuripalvelut hakee Liehtalanniemen museotilalle tilanhoitajaoppaan vapaapäivien sijaista 12.6−29.8.2021 väliseksi ajaksi.

Edellytämme oppaalta asiakaspalvelutaitoja, reipasta ja ennakkoluulotonta otetta tilan töihin ja hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä paikallistuntemusta. Viikoittainen työaika on 24 tuntia viikossa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Matkailuneuvoja
Puumalan matkailuneuvonta etsii reipasta ja kielitaitoista kesätyöntekijää ajalle 14.5-15.8.2021. Edellytämme paikallistuntemusta, 18 vuoden ikää ja hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Nuorten kesätyöpaikat

matkailupalveluissa yksi henkilö (bunkkerin opas) ajalle 30.6.-31.7.2021.

päiväkodilla kolme henkilöä avustaviin tehtäviin ajalle 7.6.-11.8.2021,

vanhustyössä kaksi henkilöä avustaviin vanhustenhuollon tehtäviin ajalle 7.6.-12.8.2021 sekä

teknisten palvelujen toimialalla kuusi henkilöä mm. alueidenhoidon tehtäviin ajalle 7.6.–12.8.2021.

Työsuhteen kesto päiväkodilla, vanhustyössä ja teknisellä toimialalla on neljä viikkoa/henkilö.
Kesätyöpaikat on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille nuorille. Työaika on 38,25 tuntia/viikko ja palkkaus KVTES:in/TS:n mukainen, kuitenkin vähintään 1.000 euroa/kk.

Lisätietoja: matkailupalvelut Tuula Vainikka 050 562 0706, päiväkodin johtaja Tuula Nuotio 050 466 5071, vanhustyö Mari Granfelt 040 3599 499 ja tekniset palvelut Kimmo Hagman 0500 654 590.

Kesätyöntekijöitä vierasvenesatamaan
Lisäksi tarjoamme nuorille työtä satamainfossa, torivalvonnassa ja torialueen siivouspalveluissa
. Lisätietoja: Puumalan 4H-yhdistys/ Sirpa Lasaroff puh. 0500 929 365 tai tekninen johtaja Kimmo Hagman 0500 654 590.

Vapaamuotoiset hakemukset kaikkiin yllä mainittuihin kesätyöpaikkoihin osoitteeseen Puumalan kunta/hallintopalvelut, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostitse kirjaamo@puumala.fi viimeistään 12.3.2021 klo 15 mennessä.

————————————————————————————————————————————–