Avoimet työpaikat

Näillä sivuilla ilmoitetaan Puumalan kunnan avoimista työpaikoista. Muiden työnantajien ilmoittamat työpaikat löytyvät TE-palveluiden sivuilta.

Monet työnantajat etsivät myös työntekijöitä hiljaisessa haussa. Jos etsit työtä Puumalasta, ota yhteyttä esim. elinkeinokehittäjä Heikki Pietariseen, puh. 050 465 7977.

*******************************************************************************

Puumalan kunnan nuorisopalvelut hakee

Nuoriso-ohjaajaa

sijaiseksi ajalle 2.1.-5.9.2021 (työaika 38,25 h/viikko).  Työtehtävät muodostuvat etsivän nuorisotyöntekijän työstä (20 h/vko) sekä muista nuorisotyön tehtävistä.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Puumalassa etsivän nuorisotyön tukena on vahva monialainen verkosto ja hyvät, vakiintuneet yhteistyösuhteet lähialueen toimijoiden kanssa.

Nuoriso-ohjaajan työhön kuuluu lisäksi monipuolisesti ja työntekijän omaa osaamista hyödyntäen nuorisotalolla työskentelyä, kerhojen ohjausta, lasten ja nuorten toiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhdessä vapaa-aikasihteerin, nuorisovaltuuston ja monialaisen verkoston kanssa sekä mm. verkkonuorisotyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa nuoriso- tai sosiaalialan koulutusta ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Myös alan loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Työntekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, palvelu- ja koulutusjärjestelmien tuntemusta sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Oman auton käyttömahdollisuus on eduksi työtehtävää hoidettaessa.

Puumalan kunnassa nuoret huomioidaan hyvin ja nuorten kanssa tehtävää työtä arvostetaan.
Puumalassa tehtävään nuorisotyöhön voi tutustua kunnan nettisivujen lisäksi osoitteessa www.po1nt.fi.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.
Työsuhde täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.  Työsuhteessa on 2 kuukauden koeaika.

Vapaamuotoinen hakemus, johon tulee liittää CV, on toimitettava vapaa-aikasihteerille viimeistään tiistaina 8.12.2020 kello 15.00 osoitteella Puumalan kunta, Kirjaamo, Keskustie 14, 52200 Puumala, sähköpostitse osoitteella kirjaamo@puumala.fi.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Puumalan kunnalla on tarjolla edullinen asunto työsuhteen ajaksi.

Lisätietoja Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri puh. 050 3758569 tai sähköpostitse virpi.tuovinen@puumala.fi

 

*********************************************************************************

Puumalan yhtenäiskoulu on noin 115 oppilaan iloinen ja virkeä yhtenäinen peruskoulu (0-9) Saimaan rannalla.

Haemme joukkoomme oppilaanohjaajan/erityisopettajan viransijaista ajalle 1.1.2021 – 31.7.2022. Työstä noin puolet on oppilaanohjausta ja puolet erityisopetusta painottuen samanaikaisopettajuuteen. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden opettajien ja koulunkäynninohjaajien sekä oppilashuollon kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä innostuneisuutta kehittämiseen. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan ja viransijaisuudessa on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset ja ansioluettelo pyydetään toimittamaan 1.12.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Puumalan kunta, Kirjaamo, Keskustie 14, 52200 Puumala tai kirjaamo@puumala.fi. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa rehtori Anni Riikka Leskinen, p. 050 409 7506 tai anniriikka.leskinen@puumala.fi.

Valitun tulee esittää nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.