SYTYKE -hanke

Nuorista kehitysvauhtia Puumalan yrityksiin

Puumalan kunnan elinkeinokehitys ja nuorisopalvelut ovat käynnistäneet projektin, jonka tavoitteena on uudistaa kunnan elinkeinorakennetta nuorten näkemyksiä ja osaamista hyödyntäen sekä yrittäjien ja nuorten välistä vuoropuhelua lisäämällä.

”SYTYKE” -hanke auttaa nuoria syttymään kotiseudun piileville mahdollisuuksille sekä tarjoaa yrittäjille paikkakunnan tuntevaa nuorta voimaa ja uusia kehittämisideoita. Nuorten osaamista, ideoita, jatko-opintosuunnitelmia ja yritysten kehittämistarpeita pyritään ohjaamaan sellaiselle yhteiselle matkalle, joka tukee niin nuorten, yritysten kuin Puumalan kehittymistä.

Yhteistyön tavoitteena on

 • kehittää nuorille sujuva jatkumo koulun, jatko-opintojen, työllistymiseen ja yrittäjyyden välille.
 • löytää yrityksiin kehittämisideoita sekä uusia osaajia.
 • vahvistaa nuorten omaa osallisuutta ja toimijuutta Etelä-Savon monipuolisessa kehittämisessä.

Puumalalaisia ja sellaiseksi itsensä tunteville nuorille  

on tarjolla tukea Puumalaan suuntautuville työllistymis- ja yrittäjyyssuunnitelmille. Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden avulla nuorille tarjotaan

 • työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.
 • harjoitus- ja opinnäytetöiden aiheita.
 • kontakteja ja verkostoitumismahdollisuuksia kehittämishaluisiin ja jatkajaa etsiviin yrityksiin.
 • mahdollisuus toteuttaa yritysten kehittämiskokeiluja.
 • henkilökohtainen tuki oman yritysidean sytyttelyssä ja etenemistavan valinnassa.
 • kunnan myöntämä ’nuoren yrityksen alkutuki’.
 • apua työtilojen, etätyötilojen ja asunnon hankkimiseen.
 • tukea mainontaan ja markkinointiin.

Puumalassa toimiville yrityksille

haetaan sellaisia ratkaisuja työvoima- ja kehittämistarpeisiin, jotka auttavat myös yrityksiä myös koronakriisistä selviytymisessä ja tukevat ikääntyviä yrittäjiä. Yrityksille on tarjolla

 • uusia ideoita, osaamista ja kehittämiskokeiluja.
 • tekeviä käsiä yrittäjien avuksi ja yritysten kehittämiseen.
 • uusia toimintamalleja kausityövoiman rekrytointiin.
 • työvoimaa sekä jatkajia yritystoiminnalle.
 • yhteistyöverkostoon uusia paikallisyrityksiä.

Puumalan koululle

kootaan yhdessä uusi toimintamalli 7.-9. -luokkalaisten yrittäjyyskasvatuspoluksi.  Kokoamalla jo käytössä olevat toimenpiteet ja uudet sytykkeet selkeäksi jatkumoksi yrittäjämäinen työote tehostuu, toimenpiteiden merkitys vahvistuu ja tarjolle saadaan oikeanlaisia oppimiskokonaisuuksia. Lisäksi

 • koululaisille järjestetään erilaisia tilaisuuksia heidän omien toiveiden pohjalta.
 • yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviä yrittäjyystapahtumia monipuolistetaan.

Nuorten, yrittäjien, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden apuna toimii SYTYKE-hankkeen työntekijä sekä elinkeinokehityksen ja nuorisopalveluiden yhteyshenkilöt.

Ota rohkeasti yhteyttä. Ensimmäinen puhelu voi olla se tärkein SYTYKE!

nuorisoyrityskehittäjä Tuija Valkeapää, puh. 050 477 3389, tuija.valkeapaa@puumala.fi

elinkeinokehittäjä Heikki Pietarinen, puh. 050 465 7977, heikki.pietarinen@puumala.fi

vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen, puh. 050 375 8569, virpi.tuovinen@puumala.fi

Etsitkö sytykkeitä tai onko sinulla niitä?

Kuulostiko siltä, että nyt puhutaan sinun mielessä pyörivistä asioista? Jätä yhteydenottopyyntö.

 

SYTYKE-HANKE  

Hankeaika        2.1.2021-31.5.2022

Kustannukset   62.500 €

Rahoitus           80%  Etelä-Savon maakuntaliitto (MOKRA) | 20 % Puumalan kunta