Työvoimapalvelut

Puumalan kunta on mukana Mikkelin seudulla toteutettavassa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa. Nyt Puumalan työllisyysasioita hoitavat yhdessä Puumalan kunta, kuntakokeilun asiantuntijatiimi ja palveluverkosto sekä Etelä-Savon TE-toimisto. Sen myötä Puumalassa on yritysten ja työnhakijoiden apuna ja heidän tarpeitaan yhdistämässä työllisyyskoordinaattori. Tavoitteena on löytää erilaisissa elämäntilanteissa oleville työnhakijoille juuri heille sopivia työmahdollisuuksia ja työnantajia, jotka tarvitsevat tekijöitä. Kuntakokeiluun osallistumisen myötä työllisyyden edistäminen on Puumalassa yhä enemmän kunnan ja yrittäjien yhteinen asia.

Jos etsit töitä tai työntekijää, voit jättää yhteydenottopyynnön täältä

Hyvä tietää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1.3.2021 – 30.6.2023)

  • Kokeilu muuttaa asiakkaiden palveluja. Kuntakokeilun aikana työnhakijat saavat henkilökohtaisempaa apua työllistymisensä tueksi.
  • Nyt kunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta.
  • TE-palvelut ovat edelleen kaikkien asiakkaiden käytössä joko kuntakokeiluissa tai TE-palveluissa.

Kuntakokeilun palvelut kohdistetaan

  • niille työttömille työnhakijoille, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan.
  • kaikille alle 30-vuotiaille työnhakijoille sekä
  • maahanmuuttajille ja vieraskielisille työvoimapalveluita tarvitseville henkilöille

TE-toimisto palvelee kaikkia muita työnhakijoita. TE-toimistot palvelevat myös työssä olevia ja opiskelijoita. Työelämän jatkuvassa muutoksessa kaikille hyödyllinen palveluja on esimerkiksi maksuton ammatinvalinta- ja uraohjaus, jota kannattaa hyödyntää

  • jatko-opintojen yhteishakuaikana.
  • kun työt loppuvat.
  • haluaa vaihtaa ammattia tai pohtii yrittäjyyttä.

Uraohjausta on tarjolla ympäri vuoden. Perinteisesti uraohjauksessa on kiireisintä kevättalvella, joten kannattaa olla liikkeellä muinakin aikoina. Ohjaus voidaan hoitaa puhelin- tai teams-yhteydellä.

Ajanvarauksen voi tehdä jättämällä ajanvarauspyyntö te-palvelut.fi -sivuston oma asiointi -palvelussa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi.

Lisätietoja verkkosivuilla:

Ammatinvalinta ja koulutus- TE-palvelut

Ammatinvalinta ja koulutus- TE-palvelut

Taustaa Mikkelin seudun kuntakokeilusta

Etelä- Savossa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa ovat mukana Mikkelin seudun kokeilun 7 kuntaa Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala sekä Savonlinnan kaupungin kokeilu. Kuntakokeilun henkilöstö koostuu Etelä-Savon TE-toimistosta siirtyvistä ja kuntien omista työntekijöistä. Kuntakokeiluun osallistuvilla kunnilla on kokeilun operatiivinen ja työnjohdollinen vastuu.

Asiakkaiden palveluihin eli koulutukseen, palkkatukiin, starttirahoihin ym. varat tulevat valtiolta työllisyyspoliittisista määrärahoista. Kuntakokeilut noudattavat toiminnassaan samaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta kuin TE-toimistot ovat tähänkin asti. Lisäksi ELY-keskus vastaa kaikista ulkopuolisten palvelujen hankinnasta esimerkiksi erilaisiin koulutuksiin ja valmennuksiin sekä TE-toimiston että molempien kuntakokeilujen tarpeisiin.

Valtakunnallisesti kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Lisätietoja kuntakokeilusta:

Työllisyyden kuntakokeilut muuttavat työllisyyden hoidon kenttää Etelä-Savossa

Työllisyyden kuntakokeilut – TE-palvelut

Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilu