Yrityspalvelut

ukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.Tietoa yrityksille korona-ajan hallintaan

31.3.2020 klo 14:00

Kokoamme tälle sivustolle tietoa ja linkkejä koronaviruksen vaikutuksista yritystoimintaan. Sivulle on koottu erityisesti rahoitukseen liittyviä ohjeita. Lisätietoa voit kysyä myös elinkeinokehittäjä Heikki Pietariselta, puh. 050 465 7977, heikki.pietarinen@puumala.fi

 

ELY ETELÄ-SAVO

Seuraavassa rahoitusmahdollisuuksia yrityksille yhtiömuodosta riippumatta. Yrityksille, jotka työllistävät 2-5 henkilöä.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/rahoitusapua-yrityksille-ely-keskuksesta-etela-savo-

Verkkosivuilla ely-keskus.fi/Etelä-Savo on myös tietopaketti, johon on koottu tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tässä linkki tälle sivustolle:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/etela-savo-korona-tietoa-yrityksille?p_p_id=56_INSTANCE_b9jbih2bMizh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1#1

Tässä ohjeita rahoituksen hakemiseen (lataa tiedoston):

poikkeusrahoitus_elykeskus_2020

 

TEM  /YKSINYRITTÄJÄN TUKI

Yksinyrittäjälle tarkoitettuja tukimuotoja. Tarkempia ohjeita on tulossa.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian

yksinyrittäjän tuki

 

TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html

 

FINNVERA

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

 

BUSINESS FINLAND

Rahoitustukea 10.000 – 100.000 euroa haettavissa yrityksille, jotka työllistävät yli 6 henkilöä. Tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

 

KELA

https://www.kela.fi/korona

 

Ohjeita yritystoiminnan hoitamiseen koronan aikana

Suomen Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Verohallinto: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/

Elinkeinoelämän keskusliitto: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/17/ek-suosittelee-yrityksia-varautumaan-koronaviruksen-mahdolliseen-laajamittaiseen-leviamiseen/

Suomen Pankki: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2020/suomen-pankki-paatti-uusista-toimista-yritysten-ja-kotitalouksien-rahoituksen-turvaamiseksi-koronapandemian-aikana/

  

Rahoitus- ja maksuaikamahdollisuudet yrityksille

Alle koottuna linkkejä, joista löydät mahdollisuuksia hakea lyhennysjoustoja, maksuaikaa tai lisärahoitusmahdollisuuksia.

 

Veritas: https://www.veritas.fi/korona

Varma: https://www.varma.fi/muut/uutishuone/uutiset/2020-q1/ohjeita-ja-tietoa-asiakkaillemme-koronaviruksen-vaikutuksista/

Elo: https://www.elo.fi/uutiset/2020/paivittyva-tiedote-koronavirustilanteen-vaikutus-tyoelakemaksuihin

Ilmarinen: https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/koronaviruksen-vaikutuksista-elakevakuuttamiseen/

Nordea: https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/ajankohtaista-markkinoista-ja-asioinnista.html

OP: https://www.op.fi/yleiset/koronan-vaikutukset-op-ryhman-palveluihin?icmp=yl-ek-1

Danske Bank: https://danskebank.fi/sinulle/sivut/korona

Aktia: https://www.aktia.fi/fi/selviytymisopas-yrityksille-koronan-aiheuttamasta-kriisista

POP: https://www.poppankki.fi/yritysasiakkaat

S-Pankki: https://www.s-pankki.fi/fi/kampanjat/korona/

Säästöpankki: https://www.saastopankki.fi/fi-fi/asiakaspalvelu/korona

Handelsbanken: https://www.handelsbanken.fi/fi/yritysasiakkaat

Sivu päivitetty 31.03.2020

Yrittäjäpalvelut

Puumalassa toimii yli 200 yritystä. Kunta on vahva pienyrityskunta ja hyvä paikka yritystoimintaan. Meillä on kaupan ja henkilöpalvelualojen lisäksi vahvaa osaamista matkailu- ja ravitsemusaloilla, rakentamispalveluissa, metsäalan ja puunkorjuun yrittäjyydessä, kuljetusaloilla sekä konepaja- ja elintarvikealoilla. Saimaan läpi kulkevan syväväylän ja Puumalaa ympäröivien vesistöjen johdosta meillä on myös alusten korjaus- ja kunnossapitopalveluita sekä muun muassa talvisäilytyspalveluita.

Puumala tarjoaa yritykselle hyvän sijainnin Saimaan ja useiden maakuntakaupunkien (Mikkeli, Lappeenranta, Savonlinna, Imatra) keskellä ja alle 300 kilometrin etäisyydellä Pietarista. Imatran kansainvälinen rajanylityspaikka on noin 60 kilometrin päässä. Puumalan erityinen vahvuus on laaja vapaa-ajan asutus.

Puumalan kunta palvelee sekä toimivia yrityksiä että yrittämistä pohtivia henkilökohtaisesti. Autamme mahdollisimman pitkälle yrityksesi toimitila- ja tonttiasioissa hyödyntäen laajaa osaamistamme ja paikallistuntemusta. Myös henkilöstöä koskevissa kysymyksissä tarjoamme osaamisemme ja kontaktimme yrityksen ja työntekijöiden käyttöön.

Puumalassa toimivia ja Puumalaan sijoittumista pohtivia yrityksiä palvelee elinkeinokehittäjä Heikki Pietarinen (puh. 050 465 7977, heikki.pietarinen@puumala.fi) ja esimerkiksi kaavakysymyksissä tekninen johtaja Kimmo Hagman (puh. 0500654590,  kimmo.hagman@puumala.fi)

Mikäli tarvitset henkilökohtaista neuvontaa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja uuden yrityksen perustamiseen, niin maksutonta opastusta saat lisäksi Mikkelin seudun uusyrityskeskus Dynamosta http://mikkeli.uusyrityskeskus.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan).

 

Puumalan kunnan yrittäjätuet

Aloittavien yrittäjien tuki

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet uudet yrittäjät voivat hakea aloittavien yrittäjien tukea. Tukea saa myös yritys, jossa uusi yrittäjä jatkaa aiempaa toimintaa (sukupolvenvaihdos). Tuki on 500 €/yritys. Lisäksi kunta maksaa 250 euron tuen yrityksille, jotka muuttavat kotipaikakseen Puumalan.

Tukiehdot
Hakemuslomake

 

Messu- ja koulutustuki

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet yrittäjät ja käsityöläiset voivat hakea kunnalta messutukea osastokustannuksiin ja koulutustukea koulutus-/kurssimaksuihin. Tuen määrä yhdelle yritykselle voi olla enintään 337 €/vuosi.
Hakemuslomake

Kh 3.12.2001 § 313 Liite nro 77

 

Lisäpalkkatuki pitkään työttömänä olleen työllistämiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen tai työttömälle nuorelle

Puumalan kunta maksaa lisäpalkkatukea yrityksille, jotka työllistävät pitkään työttömänä olleen puumalalaisen. Tuen määrä on yli vuoden työttömänä olleen tai kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan työllistävälle 150 euroa/kuukausi ja yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistävälle 350 euroa kuukaudessa (työllistämisseteli). Lisäksi yritykselle maksetaan työllistämispalkkiota 500 euroa, mikäli työllistäminen on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön osalta vuoden ajan ja henkilön kanssa on solmittu toistaiseksi voimassaoleva työehtosopimus. Lisäksi vastaavaa tukea voidaan myöntää soveltuvin osin henkilön perustamalle yritykselle, mikäli hän työllistää itsensä yrittäjänä (yrittäjäseteli).

Tukiehdot

Tukilomake

 

Oppisopimuskoulutustuki

Puumalalainen yrittäjä, joka palkkaa oppisopimuksella työsuhteeseen puumalalaisen henkilön, voi hakea kunnalta oppisopimuskoulutustukea. Koulutuksen tulee olla ammatillista peruskoulutusta ja kestää vähintään 2 vuotta.
Tuen määrä on 1010 €/yrittäjä/oppisopimuskoulutettava.
Hakemuslomake ja -ohje

 

Koululaisten/opiskelijoiden kesätyöpaikkatuki

Tukea voi saada yritys, yhdistys, yksityinen työnantaja (kotitalous) tai yhteisö (ei julkisyhteisö), joka työllistää Puumalassa toimivaan toimi-pisteeseen puumalalaisen nuoren. Työsuhteen kesto on vähintään yksi kuukausi ajalla 1.5. – 31.8.
Tukea maksetaan enintään 360 euroa/työllistetty.

Hakemuslomake ja -ohje

 

Maatalousyrittäjien maksullisen lomituksen tuki

Puumalalainen maatalousyrittäjä, joka pitää maksullista lomitusta, voi hakea kunnalta tukea. Tuki on 6 €/tunti ja se maksetaan hakemuksen mukaan lomituksen jälkeen. Hakemukseen on liitettävä kuitti maksetusta lomituksesta. Tuki on haettava lomitusvuonna viimeistään 30.12.
Hakemuslomake

 Yrityksen rahoitustukimahdollisuuksia voit kysellä esimerkiksi seuraavilta:

 

Lisätietoja yrittäjyyteen myös seuraavista verkkopalveluista:

Suomen yrittäjien verkkopalvelu
www.yrittajat.fi

Etelä-Savon yrittäjät r.y.
www.yrittajat.fi/etelasavo

Pientyönantajan palvelu palkanmaksuun
www.palkka.fi