Yrityspalvelut

(sivu päivitetty 23.11.2021 /HP)

Yrittäjäpalvelut

Puumalassa toimii yli 200 yritystä. Kunta on vahva pienyrityskunta ja hyvä paikka yritystoimintaan. Meillä on kaupan ja henkilöpalvelualojen lisäksi vahvaa osaamista matkailu- ja ravitsemusaloilla, rakentamispalveluissa, metsäalan ja puunkorjuun yrittäjyydessä, kuljetusaloilla sekä konepaja- ja elintarvikealoilla. Saimaan läpi kulkevan syväväylän ja Puumalaa ympäröivien vesistöjen johdosta meillä on myös alusten korjaus- ja kunnossapitopalveluita sekä muun muassa talvisäilytyspalveluita.

Puumala tarjoaa yritykselle hyvän sijainnin Saimaan ja useiden maakuntakaupunkien (Mikkeli, Lappeenranta, Savonlinna, Imatra) keskellä ja alle 300 kilometrin etäisyydellä Pietarista. Imatran kansainvälinen rajanylityspaikka on noin 60 kilometrin päässä. Puumalan erityinen vahvuus on laaja vapaa-ajan asutus.

Puumalan kunta palvelee sekä toimivia yrityksiä että yrittämistä pohtivia henkilökohtaisesti. Autamme mahdollisimman pitkälle yrityksesi toimitila- ja tonttiasioissa hyödyntäen laajaa osaamistamme ja paikallistuntemusta. Myös henkilöstöä koskevissa kysymyksissä tarjoamme osaamisemme ja kontaktimme yrityksen ja työntekijöiden käyttöön.

Puumalassa toimivia ja Puumalaan sijoittumista pohtivia yrityksiä palvelee elinkeinokehittäjä Mirjami Laitinen (puh. 050 465 7977, mirjami.laitinen@puumala.fi) ja esimerkiksi kaavakysymyksissä tekninen johtaja Kimmo Hagman (puh. 0500654590,  kimmo.hagman@puumala.fi)

Mikäli tarvitset henkilökohtaista neuvontaa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja uuden yrityksen perustamiseen, niin maksutonta opastusta saat lisäksi Mikkelin seudun uusyrityskeskus Dynamosta http://mikkeli.uusyrityskeskus.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan).

Myös Miksei Mikkelin sivuilla on listattu Puumalassa myynnissä olevia yrityksiä:
https://mikseimikkeli.fi/yrityskaupat/

 

Puumalan kunnan YRITTÄJÄTUET

Aloittavien yrittäjien tuki

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet uudet yrittäjät voivat hakea aloittavien yrittäjien tukea. Tukea saa myös yritys, jossa uusi yrittäjä jatkaa aiempaa toimintaa (sukupolvenvaihdos). Tuki on 500 €/yritys. Lisäksi kunta maksaa 250 euron tuen yrityksille, jotka muuttavat kotipaikakseen Puumalan.

Tukiehdot

Uuden yrittäjän tuki -hakemuslomake

Messu- ja koulutustuki

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet yrittäjät ja käsityöläiset voivat hakea kunnalta messutukea osastokustannuksiin ja koulutustukea koulutus-/kurssimaksuihin. Tuen määrä yhdelle yritykselle voi olla enintään 337 €/vuosi.
Hakemuslomake

Kh 3.12.2001 § 313 Liite nro 77

 

Lisäpalkkatuki pitkään työttömänä olleen työllistämiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen tai työttömälle nuorelle

Puumalan kunta maksaa lisäpalkkatukea yrityksille, jotka työllistävät pitkään työttömänä olleen puumalalaisen. Tuen määrä on yli vuoden työttömänä olleen tai kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan työllistävälle 150 euroa/kuukausi ja yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistävälle 350 euroa kuukaudessa (työllistämisseteli). Lisäksi yritykselle maksetaan työllistämispalkkiota 500 euroa, mikäli työllistäminen on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön osalta vuoden ajan ja henkilön kanssa on solmittu toistaiseksi voimassaoleva työehtosopimus. Lisäksi vastaavaa tukea voidaan myöntää soveltuvin osin henkilön perustamalle yritykselle, mikäli hän työllistää itsensä yrittäjänä (yrittäjäseteli).

Tukiehdot

Tukilomake

 

Oppisopimuskoulutustuki

Puumalalainen yrittäjä, joka palkkaa oppisopimuksella työsuhteeseen puumalalaisen henkilön, voi hakea kunnalta oppisopimuskoulutustukea. Koulutuksen tulee olla ammatillista peruskoulutusta ja kestää vähintään 2 vuotta.
Tuen määrä on 1010 €/yrittäjä/oppisopimuskoulutettava.

Hakemuslomake ja -ohje

 

Koululaisten/opiskelijoiden kesätyöpaikkatuki

Tukea voi saada yritys, yhdistys, yksityinen työnantaja (kotitalous) tai yhteisö (ei julkisyhteisö), joka työllistää Puumalassa toimivaan toimipisteeseen puumalalaisen nuoren. Työsuhteen kesto on vähintään yksi kuukausi ajalla 1.5. – 31.8.
Tukea maksetaan enintään 360 euroa/työllistetty.

Hakemuslomake ja -ohje

 

Maatalousyrittäjien maksullisen lomituksen tuki

Puumalalainen maatalousyrittäjä, joka pitää maksullista lomitusta, voi hakea kunnalta tukea. Tuki on 6 €/tunti ja se maksetaan hakemuksen mukaan lomituksen jälkeen. Hakemukseen on liitettävä kuitti maksetusta lomituksesta. Tuki on haettava lomitusvuonna viimeistään 30.12.
Hakemuslomake

 

RAHOITUSTA YRITYKSEN ALOITTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN

Starttirahaa TE-toimiston kautta

INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISTUKIA YRITYKSEN ALOITTAMISEEN, KASVUUN, KANSAINVÄLISTYMISEEN:

Maaseuturahoitusten tukihakuportaali HYRRÄ:

INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISTUKIA MIKROYRITYKSILLE:

 

FINNVERAN LAINAT JA TAKUUT:

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ:

BUSINESS FINLANDIN TUET:

https://www.businessfinland.fi/

 

Lisätietoja yrittäjyyteen myös seuraavista verkkopalveluista:

Suomen yrittäjien verkkopalvelu
www.yrittajat.fi

Etelä-Savon yrittäjät r.y.
www.yrittajat.fi/etelasavo

Pientyönantajan palvelu palkanmaksuun
www.palkka.fi