Useita koronasairastumisia ja -altistumisia Puumalassa

22 helmikuun, 2022

Puumalassa on viime päivinä todettu useita koronatapauksia ja laaja altistuminen lasten ja nuorten keskuudessa. Tämän johdosta ja erityisesti opetuksen turvaamiseksi lasten ja nuorten kerhotoiminta on tämän viikon (viikko 8) tauolla. Tilanteen kehittymistä seurataan ja tarvittaessa taukoa jatketaan.

Mikäli olet itse oireinen tai läheiselläsi on oireita katso Essoten testausohjeet täältä: Koronatestaus – Essote. Testaukseen on syytä mennä erittäin matalalla kynnyksellä, sillä tällä tavoin voidaan ehkäistä taudin leviäminen.

Kuntakohtaisia muita rajoitustoimia ei ole asetettu eli mm. kansalaisopiston toiminta jatkuu ennallaan ja samoin liikuntaryhmät. Kaikessa toiminnassa on kuitenkin syytä noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja kaikissa kunnan tiloissa on voimassa vahva maskisuositus.

Voimassa olevat rajoitukset

On syytä huomioida, että vaikka rajoituksia on Etelä-Savossakin purettu tulee asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallinen käyttö täytyy varmistaa. Määräys on voimassa 21.2. – 6.3.2022.

Velvoitteet voi toteuttaa toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen

Toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Määräys koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Kirjallinen suunnitelma asiakkaiden nähtäville

Aluehallintoviraston antama tilojen käyttöä koskeva päätös velvoittaa toimijaa tekemään kirjallisen suunnitelman siitä, miten lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Suunnitelman täytyy olla esillä tiloissa siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.