Valtuustoseminaariaineisto

PISTOHIEKKA

Maankäyttösopimus

Liite § 15 Pistohiekka_kaavakartta     Liite § 15 Pistohiekka kaavamääräykset

Pistohiekan alueen vesihuollon yleissuunnitelmaselostus

Pistohiekan alueen vesihuollon esiselvitys 2020

Pistohiekan konseptisuunnitelma, StudioPuisto 2019

Ely päätös 20.4.2017 maastoliikennelain mukainen kielto osalle Lietvettä

 

 

SOTE-UUDISTUS

Linkki sote-uudistuksen lausuntopyyntöön ja aineistoihin

Suora linkki muistioon koskien Itä-Savon kuntia: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12286


KANTTORILANRANTA

Kaavaluonnos ja sen valmisteluaineistot löytyvät täältä

Lausunnot_Kanttorilanranta_luonnos