Liikunta

Liikuntapalvelujen avustukset

Avustuksia myönnetään toimijoille, joiden kotipaikka on Puumala.

Avustukset ovat luonteeltaan kertaluontoisia kohdeavustuksia, jotka maksetaan kuitteja tai muita tositteita vastaan. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdeltä Puumalan kunnan avustuksia myöntävältä taholta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea valtiolta tai muulta taholta.

Kohdeavustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Liikuntapalvelujen kohdeavustuksia myönnettäessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Nuoren ikäraja määritellään nuorisolain mukaisesti (0-29 v.)

Liikuntapalvelujen kohdeavustusta voi saada:
– ohjatun liikuntatoiminnan järjestämiseen
– leiri- ja koulutustoimintaan
– kilpailutoimintaan
– kuntoliikuntatapahtumiin
– muihin liikuntaprojekteihin

Rajoitukset: kohdeavustuksia ei myönnetä
– kalustohankintoihin ja kaluston kunnossapitoon
– päivärahakuluihin

Kohdeavustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea ennen toimintaa tai tapahtumaa tai heti sen jälkeen, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Vuoden viimeiset hakemukset on oltava päätöksentekijällä 30.11. mennessä. Hakemuksen voi lähettää osoitteella Puumalan kunta, Liikuntapalvelut, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostilla kirjaamo(at)puumala.fi.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:
– avustuskohde
– kohteen menot ja tulot
– muualta saatavissa olevat tai saadut avustukset
– avustuksen saamisen tarve
– yhteystiedot (nimi, osoite ja pankkitiedot)
Tarvittaessa voidaan pyytää lisäselvitystä ennen päätöksentekoa.

Ratkaisuvalta: Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksista päättää hallintosäännön 17 §:n mukaan vapaa-aikasihteeri. Kohdeavustuksia jaetaan liikuntapalvelujen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Kohdeavustuksen maksaminen

Kohdeavustukset maksetaan vapaa-aikasihteerin päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun hyväksyttävät menotositteet on toimitettu päätöksentekijälle. Tositteet on toimitettava saman vuoden aikana, kun avustettava toiminta on tapahtunut. Mikäli avustuksen saaja on antanut päätöksentekijälle virheellistä tietoa toiminnastaan tai muuten johtanut häntä harhaan avustusta koskevissa asioissa, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai jo maksettu avustus periä takaisin.

Lisätietoja ja opastusta avustusten hakemiseen saa vapaa-aikasihteerillä.

Yhteystiedot

vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen
050 375 8569, virpi.tuovinen(at)puumala.fi.