Taloudellista avustusta nuorisotoimintaan

 

Puumalan kunnan peruspalvelulautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan 15.12.2014 § 56.

Avustuksia myönnetään yhdistyksille, toimintaryhmille ja nuorille, joiden kotipaikka on Puumala. Nuoren ikäraja määritellään nuorisolain mukaisesti (0-29 v.).

Avustukset ovat luonteeltaan kertaluontoisia toiminta-avustuksia, jotka maksetaan kuitteja tai muita tositteita vastaan. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdeltä Puumalan kunnan avustuksia myöntävältä taholta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea valtiolta tai muulta taholta. Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Nuorisopalvelujen avustuksia myönnettäessä painotetaan nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisopalvelujen avustusta voi saada:
– nuorille järjestettävään toimintaan
– nuoren/nuorten osallistumiseen nuorille suunnattuun harrastustoimintaan
– muihin nuorisoprojekteihin.

Rajoitukset: Avustuksia ei myönnetä
– kalustohankintoihin ja kaluston kunnossapitoon
– päivärahakuluihin

Hakeminen: Avustusta voi hakea ennen toimintaa tai tapahtumaa tai heti sen jälkeen, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Vuoden viimeiset hakemukset on oltava päätöksentekijällä 30.11. mennessä.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:
– avustuskohde
– kohteen menot ja tulot
– muualta saatavissa olevat tai saadut avustukset
– avustuksen saamisen tarve
–  yhteystiedot (nimi, osoite ja pankkitiedot)
Tarvittaessa voidaan pyytää lisäselvitystä ennen päätöksentekoa.

Ratkaisuvalta: Ratkaisuvalta Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksista päättää hallintosäännön 17 §:n mukaan vapaa-aikasihteeri.  Nuorisovaltuusto käsittelee nuorisopalveluille kohdistetun nuorten hakijoiden tai hakijaryhmien hakemukset ja antaa niistä päätösehdotuksen vapaa-aikasihteerille.

Avustuksen maksaminen: Avustukset maksetaan vapaa-aikasihteerin päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun hyväksyttävät menotositteet on toimitettu päätöksentekijälle. Tositteet on toimitettava saman vuoden aikana, kun avustettava toiminta on tapahtunut. Mikäli avustuksen saaja on antanut päätöksentekijälle virheellistä tietoa toiminnastaan tai muuten johtanut häntä harhaan avustusta koskevissa asioissa, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai jo maksettu avustus periä takaisin.

Lisätietoja kohdeavustusten hakemisesta saa vapaa-aikasihteeriltä puh. 050 3758569 tai virpi.tuovinen(at)puumala.fi

 

Yhteystiedot:
Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

  • vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen 050 375 8569, myös tekstiviestit ja Whatsapp-viestit,
    sähköposti: virpi.tuovinen(at)puumala.fi
    Facebook: Puumalan Nuoriso Ja Liikuntapalvelut