Opetus

Opetuspalvelut tarjoaa esiopetusta, perusopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Opetuspalvelujen vastuuhenkilö on peruskoulun rehtori Anni Riikka Marila, 050 409 7506, anniriikka.marila(at)puumala.fi. Sijaisena toimii kunnan hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja Anna-Mari Summanen (puh. 050 342 5037, anna-mari.summanen@puumala.fi) kesäkuun 2024 loppuun.

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on turvata lapselle koko koulutuksen ajan sellaiset opiskeluolosuhteet, että hänellä on koulun päätyttyä tiedonhankinnan ja tiedon soveltamisen valmiudet, perustiedot ja taidot sekä hyvä opiskelumotivaatio.

Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on saavuttaa perusopetuslaissa, opetussuunnitelman perusteissa ja kunnan opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Tavoitteisiin pyritään turvaamalla lapselle asiantunteva koulun henkilöstö, tarpeelliset opetusmateriaalit sekä turvallinen henkinen ja fyysinen oppimisympäristö.

Puumalan yhtenäiskoulun työajat lukuvuonna 2024-2025

Esi- ja perusopetuksen työajat lv 2023-2024

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

Puumalan kulttuurikasvatussuunnitelma

Puumalan yhtenäiskoulun Wilma