Opetus

Opetuspalvelut tarjoaa esiopetusta, perusopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Opetuspalvelujen vastuuhenkilö on peruskoulun rehtori Anni Riikka Marila, 050 409 7506, anniriikka.marila(at)puumala.fi

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on turvata lapselle koko koulutuksen ajan sellaiset opiskeluolosuhteet, että hänellä on koulun päätyttyä tiedonhankinnan ja tiedon soveltamisen valmiudet, perustiedot ja taidot sekä hyvä opiskelumotivaatio.

Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on saavuttaa perusopetuslaissa, opetussuunnitelman perusteissa ja kunnan opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Tavoitteisiin pyritään turvaamalla lapselle asiantunteva koulun henkilöstö, tarpeelliset opetusmateriaalit sekä turvallinen henkinen ja fyysinen oppimisympäristö.

Esi- ja perusopetuksen työajat lv 2023-2024

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

Puumalan kulttuurikasvatussuunnitelma

Puumalan yhtenäiskoulun Wilma