Perusopetus

Perusopetus tarkoittaa yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu lapsille seitsemännestä ikävuodesta kuudenteentoista ikävuoteen ja sen suorittaminen peruskoulussa kestää yhdeksän vuotta.

Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetuksen sisällöt ja työtavat on kuvattu Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetus järjestetään Puumalan yhtenäiskoulussa (Kirkkotie 3 B).

Perusopetuksessa tavoitteenamme on, että oppilaalle turvataan koko yleissivistävän koulutuksen ajan sellainen oppimisympäristö, joka tukee häntä perustietojen ja -taitojen sekä tiedonhankinnan ja soveltamisen oppimisessa. Oppilasta tuetaan hyvän opiskelumotivaation ja yhteistyötaitojen saavuttamisessa. Yleissivistävän koulutuksen aikana oppilas kasvaa ihmisenä ja oppii kunnioittamaan ympäristöä.

Jos lapsi on Puumalan yhtenäiskoulun esiopetuksessa, ei häntä tarvitse erikseen ilmoittaa perusopetukseen.

Muut ilmoittautuvat perusopetukseen peruskoulun rehtorille anniriikka.marila(at)puumala.fi tai puh. 050 409 7506.

Puumalan yhtenäiskoulu (luokat 0. – 9.)
rehtori Anni Riikka Marila
Kirkkotie 3 B, 52200 PUUMALA
050 409 7506, anniriikka.marila(at)puumala.fi

Rehtorin viransijaisena toimii kunnan hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja Anna-Mari Summanen (puh. 050 342 5037, anna-mari.summanen@puumala.fi) kesäkuun 2024 loppuun.

Puumalan yhtenäiskoulun wilma

Puumalan yhtenäiskoulun julkisivu