Kotihoidontuen kuntalisä

Puumalan kunnanvaltuusto on päättänyt kotihoidontuen kuntalisän maksamisperusteet 1.1.2020 lukien:

 • Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka
  • saavat Kelan kotihoidontuen hoitorahaa ja
  • jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta.
 • Kuntalisän suuruus on
  • 150 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta,
  • 100 €/kk/lapsi muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista ja
  • 50 €/kk/lapsi perheen 3 – 5 -vuotiaista lapsista.
 • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona mutta perheen yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.
 • Perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana.
 • Kuntalisää maksetaan enintään vuodeksi kerrallaan.
 • Liitä hakemukseen
  • todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta
  • kopio kotihoidon tuen päätöksestä (Kela)
  • voimassa oleva verokortti etuutta varten
  • työnantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta tai todistus oppilaitoksesta (poissaoleva opiskelija).

Hae kuntalisää erillisellä lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen tästä linkistä Kotihoidontuen kuntalisähakemus. Voit hakea lomakkeen myös päiväkodilta tai kunnan asiointipisteestä.

Toimita hakemus osoitteella

 • Puumalan kunta/päiväkodin johtaja, Keskustie 14, 52200 Puumala tai
 • Puumalan päiväkoti, Kappalaisenkuja 5, 52200 Puumala tai
 • sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)puumala.fi.