Muistutusmenettely

 

Varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti keskustella päiväkodin johtajan tai palvelujohtajan kanssa. Mikäli asia ei selviä näin, voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus päiväkodin johtajalle tai palvelujohtajalle.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, joko vapaamuotoisella kirjeellä tai muistutuslomakkeella. Muistutuksessa selvitetään, kenestä asiakkaasta on kyse, mitä ja missä on tapahtunut sekä muistutuksen tekijän toivomukset/vaatimukset.

Muistutus lähetetään osoitteella Puumalan kunta, kirjaamo, Keskustie 14, 52200 Puumala. Kirjekuoreen merkitä: ”Muistutus varhaiskasvatuksesta”.

Muistutuslomake

Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista.

 

ESSOTEn esite sosiaali- ja potilasasiamiehestä