Varhaiskasvatusoikeus

Puumalan kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista. Varhaiskasvatusoikeus alkaa äitiys- ja vanhempainrahan tai osittaisen vanhempainrahan päätyttyä. Varhaiskasvatusoikeutta ei kuitenkaan ole äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavan isyysrahan aikana.

Jos lapsi ennen oppivelvollisuusikää osallistuu esiopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään täydentävästi.

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

 

Mikäli esioppilas tarvitsee aamu- (ennen klo 7.00), ilta- (klo 17.30 jälkeen) tai viikonloppuhoitoa huoltajien työssäkäynnin vuoksi, hoito järjestetään varhaiskasvatuksen puolella.

Peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan varhaiskasvatusta koulupäivinä klo 5.40 – 7.00 ja klo 16.30 – 17.30.

Peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan varhaiskasvatusta kouluviikkojen aikana iltaisin (klo 17.30 – 22.00) ja viikonloppuisin, mikäli samanaikaisesti varhaiskasvatuksessa on alle kouluikäisiä lapsia.

Peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan varhaiskasvatusta koulun loma-aikoina huoltajien työssäkäynnin ja opiskelun vuoksi arkipäivinä, iltaisin ja viikonloppuisin, mikäli perhe ei saa lapsen hoitoa muutoin järjestetyksi. Päiväkodin johtaja selvittää perheen kanssa hoidon järjestelyt ja päättää varhaiskasvatuksen antamisesta huomioiden perheen tilanne tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.