Varhaiskasvatusoikeus

Puumalan kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista. Varhaiskasvatusoikeus alkaa äitiys- ja vanhempainrahan tai osittaisen vanhempainrahan päätyttyä. Varhaiskasvatusoikeutta ei kuitenkaan ole äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavan isyysrahan aikana.

Jos lapsi ennen oppivelvollisuusikää osallistuu esiopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään täydentävästi.

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.