Varhaiskasvatussuunnitelmat

 

Kunnassa on laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Sen pohjana on opetushallituksen määräämät varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa huomioidaan pedagogiset painotukset ja muut varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta merkitykselliset valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita täydentävät seikat.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022

Puumalan varhaiskasvatussuunnitelma

Kaikille lapsille laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, VASU, lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi lapsen mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.